Szakértelem, gyakorlat és életre szóló kapcsolatok 1870 óta.

Pályázati felhívás Pécsi Egyházmegyei ösztöndíjra

A Pécsi Egyházmegye Püspöki Hivatala pályázatot hirdet tanító és óvodapedagógus hallgatók részére.

A pályázat célja: azon hallgatók támogatása, akik végzettségüket megszerezve az Egyházmegye által fenntartott intézményben kívánnak elhelyezkedni.

A pályázók köre: A EJF hallgatói közül az alábbi szakokon tanulók: (maximum 3 fő)

 • Tanító,                                   
 • Német nemzetiségi tanító szakirány,
 • Óvodapedagógus,             
 • Német nemzetiségi óvodapedagógus szakirány.

A pályázható időszak: A végzettség megszerzése előtti utolsó két szemeszter, (egy tanév).

A pályázat feltétele:

 • EJF hallgatói jogviszony
 • Az előző félévi tanulmányi átlageredmény meghaladja a 3,5-ot.
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázat elnyerése esetén a szakmai külső gyakorlatot a hallgató az Egyházmegye által fenntartott iskolában / óvodában tölti.
 • Nyilatkozat arról, hogy a sikeres záróvizsgát követően az év szeptember 1-től (minimum egy tanévre) munkaviszonyt létesít az Egyházmegye által fenntartott iskola / óvoda egyikében.
 • Plébánosi ajánlás, vagy nyilatkozat, hogy elfogadja a katolikus oktatást.

A pályázható összeg:

 • tanító szakokon havonta bruttó 45.000 Ft 
 • óvodapedagógus szakokon havonta bruttó 45.000 Ft

A pályázatok benyújtásának határideje: 2020. október 19.

A pályázatokat írásban (ajánlott tértivevényes elsőbbségi küldeményként) az alábbi címre kell eljuttatni:
Név: Tóth László Ákos PEM közoktatási főmunkatárs részére
Cím: 7621 Pécs, Dóm tér 2.
A borítékra rá kell írni: Pécsi Egyházmegyei köznevelési ösztöndíj pályázat.

A pályázat elbírálási határideje: 15 nap

A rangsor felállítása: A pályázatokat a Pécsi Egyházmegye bírálja el, és rangsorolja.

A pályázati adatlap letölthető innen.