Szakértelem, gyakorlat és életre szóló kapcsolatok 1870 óta.

Pályázati felhívás Pécsi Egyházmegyei ösztöndíjra

A Pécsi Egyházmegye Püspöki Hivatala pályázatot hirdet tanító és óvodapedagógus hallgatók részére.

PEM logó

A pályázat célja: azon hallgatók támogatása, akik végzettségüket megszerezve az Egyházmegye által fenntartott köznevelési intézményben kívánnak elhelyezkedni.

A pályázók köre: A EJF hallgatói közül az alábbi szakokon tanulók: (maximum 3 fő)

 • Tanító,
 • Német nemzetiségi tanító szakirány,
 • Óvodapedagógus,
 • Német nemzetiségi óvodapedagógus szakirány.

A pályázható időszak: A végzettség megszerzése előtti utolsó két szemeszter (10 hónap), mely időtartam, abban az esetben, ha a hallgató a pályázat kiírásakor már a gyakorlatát megkezdte, sikeres pályázat esetén a gyakorlat kezdetéig visszamenőleg is számítható.

A pályázat feltétele:

 • EJF hallgatói jogviszony
 • Az előző félévi tanulmányi átlageredmény meghaladja a 3,5-ot.
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázat elnyerése esetén a szakmai külső gyakorlatot a hallgató az Egyházmegye által fenntartott iskolában / óvodában tölti.
 • Nyilatkozat arról, hogy a sikeres záróvizsgát követően az év szeptember 1-től (minimum egy tanévre) munkaviszonyt létesít az Egyházmegye által fenntartott iskola / óvoda egyikében.
 • Plébánosi ajánlás, vagy nyilatkozat, hogy elfogadja a katolikus oktatást.

A pályázható összeg:

 • tanító szakokon havonta nettó 60.000 Ft 
 • óvodapedagógus szakokon havonta nettó 60.000 Ft

A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. október 22.
A pályázatokat írásban (ajánlott tértivevényes elsőbbségi küldeményként) az alábbi címre kell eljuttatni:

 • Név: Tóth László Ákos PEM közoktatási főmunkatárs részére
 • Cím: 7621 Pécs, Dóm tér 2.
 • A borítékra rá kell írni: Pécsi Egyházmegyei köznevelési ösztöndíj pályázat.

A pályázat elbírálási határideje: 15 nap

A rangsor felállítása: A pályázatokat a Pécsi Egyházmegye bírálja el, és rangsorolja.
 

Címkék