Szakértelem, gyakorlat és életre szóló kapcsolatok 1870 óta.

Projekthét az Eötvös József Főiskolán a pedagógiai szakmai kompetenciák fejlesztéséért

kutyás

A 2019/2020-as tanév tavaszi félévét az Eötvös József Főiskola pedagógushallgatóinak speciális készségeinek fejlesztése céljából projekthéttel kezdtük. A meghívott előadóink a gyakorlati tapasztalataikat újszerű módszerekkel adták át, felkészítve a leendő pedagógusokat problémahelyzetek megismerésére, azok megoldási módjaira.

A főbb társszakmák képviselői közül hallgatóink találkoztak gyermekpszichiáterrel, pszichológusokkal, védőnővel, gyógypedagógusokkal. A szakmai érzékenyítésük speciális területre is kiterjedt. Felkészítést kaptak a gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő gyermekekkel való munkára, segítséget kaptak nevelőszülői tanácsadótól, nevelőszülőtől, gyermekotthoni nevelőktől és gyermekvédelmi asszisztenstől. A készségfejlesztő tréningek, foglalkozások a pedagógiai kommunikáció, az önismeret, kreativitás, vezetői képességek, a finom- és nagymozgások fejlesztésére fókuszáltak. Napjainkban az állatasszisztált pedagógia hatása elismertté vált, így a hallgatók megismerkedhettek a kutyaterápia és a lóasszisztált pedagógia alapjaival is. Elismert szakemberek beszéltek a tehetségfejlesztés hatékony tevékenységeiről. A gyakorlatban jól alkalmazható módszereket, stratégiákat tanulhattak gyakorló pedagógusok, tanítók, kisgyermeknevelő szakemberek közreműködésével. A karrierépítési tervekhez személyes példákat kaptak sikeres szakmai életutak megismerésével, a főiskolánkon korábban végzett, mára saját területükön és szakmájukban elismert szakemberekkel való találkozókon, amely író-olvasó találkozóval, könyvbemutatóval is kiegészült. A projekthét rendezvényeivel az alapképzéshez kapcsolódó, de azon túlmutató szakmai ismeretek, pedagógiai kompetenciák fejlesztését valósítottuk meg.

Köszönjük mindazok részvételét, munkáját, segítségét, támogatását, akik közvetlenül vagy közvetett módon hozzájárultak programjaink sikeres megvalósításához!

A projekthét az EFOP-3.6.1-16-2016-00025 pályázat keretében valósult meg.

További fotók: ITT.

Címkék