Szakértelem, gyakorlat és életre szóló kapcsolatok 1870 óta.

Sikeres Tehetségnap

Az Eötvös József Főiskolán május 4-én megrendezett intézményi Tehetségnap nagy érdeklődésre tett szert, hallgatóink a tudományos diákköri előadások mellett zenés produkciókkal is készültek.

A főiskola énekkara.

A Tudományos Diákköri Tanács az őszi és tavaszi félévben is szervez helyi TDK konferenciát, amely az országos eseményre való felkészülés jegyében zajlik. A főiskola tehetséggondozó programjának elsődleges célja, hogy elősegítse a hallgatókban rejlő adottságok kibontakozását.

Dr. Kanizsai Mária köszöntőbeszéde.

A rendezvényt dr. Kanizsai Mária főiskolai tanár nyitotta meg. Főiskolánkon az érdeklődő hallgatókat bevonjuk a tudományos kutatómunkába, igyekszünk a tudományos érdeklődésüket felkelteni és módszertani felkészültséget megalapozni. Bátorítjuk hallgatóinkat, hogy jól sikerült szemináriumi dolgozattal, tantárgyi résztéma feldolgozásával is szerepeljenek, ezzel jártasságot szerezzenek a nyilvános szereplés és prezentációs előadás technikájában, illetve bízunk abban, hogy társaik sikereit látva többen kedvet kapnak egy-egy téma tudományos igényű elmélyültebb feldolgozásához – ismertette.

A Tehetségnap nagy érdeklődésre tett szert.

Elsőként Husz Dóra II. évfolyamos német nemzetiségi tanító szakos hallgató A csodaszarvastól a rodostói kakukkig címmel adta elő munkáját, majd Csapó Zsófia II. évfolyamos tanító szakos hallgató A népi játékok és a néptánc szerepe és lehetőségei a pedagógiai munkában témaköréről beszélt. Zsifkovics Nikolett II. évfolyamos tanító szakos hallgató Pedagógiai kommunikációs gátak és feloldásuk a gyakorlatban című prezentációját mutatta be. Felkészítő oktatójuk Huszár-Samu Nóra főiskolai tanársegéd volt. 

Husz Dóra II. évfolyamos német nemzetiségi tanító szakos hallgató előadása.

Csapó Zsófia II. évfolyamos tanító szakos hallgató bemutatója.

Zsifkovics Nikolett II. évfolyamos tanító szakos hallgató előadása.

Jánosi Zsófia IV. évfolyamos tanító szakos hallgató kutatása: A néptánc hatása, a koordinációs képességek fejlesztése 8-10 évesek körében nagy sikert aratott a hallgatóság körében. Dolgozatának elkészítését dr. Kiss Zoltán főiskolai tanár segítette.

Jánosi Zsófia IV. évfolyamos tanító szakos hallgató.

A tudományos előadások sorát két III. évfolyamos német nemzetiségi óvodapedagógus szakos hallgató zárta: Törkő Petra A lovaskultúra ápolása az óvodai nevelésben című munkáját részletezte, míg Köteles Letícia A mese és a közvetítés eszközei megnevezésű dolgozatát osztotta meg a közönséggel. A végzős hallgatókat dr. Kanizsai Mária főiskolai tanár támogatta témavezetőként tanácsaival.

Törkő Petra III. évfolyamos német nemzetiségi óvodapedagógus szakos hallgató.

Köteles Letícia III. évfolyamos német nemzetiségi óvodapedagógus szakos hallgató.

A helyi konferencián elhangzott előadásokat Manzné dr. Jäger Mónika főiskolai tanár és dr. Bordás Sándor főiskolai docens oktatókból álló zsűri értékelte, észrevételeikkel segítve a további munkát és javaslatot téve arra, mely dolgozatokat mutassák be az Országos Tudományos Diákköri Konferencián. 

Manzné dr. Jäger Mónika főiskolai tanár zsűrizte a hallgatói előadásokat.

Dr. Bordás Sándor főiskolai docens is a zsűri tagja volt.

A Tavaszi zsongás zenés műsorban közreműködött a főiskola énekkara, valamint Alföldi Anna és Ördög Szimonetta III. éves tanító szakos hallgatók, akiket dr. Kosóczki Tamás főiskolai docens és Bakacsi Zita mesteroktató készített fel. 

Alföldi Anna és Ördög Szimonetta III. éves tanító szakos hallgatók produkciója.

A II. és III. éves óvodapedagógus hallgatók Tordon Ákos A pilleruha című meséjét adták elő. Felkészítőik Bakacsi Zita és dr. Kanizsai Mária volt.

A II. és III. éves óvodapedagógus hallgatók Tordon Ákos A pilleruha című meséjét adták elő.

Leendő pedagógusainktól nagyszerű előadásokat hallhattunk, akik bebizonyították, hogy remek készségekkel, módszertani ötletekkel rendelkeznek, ugyanakkor vannak olyanok is, akik dolgozatuk sikeres megírásához kaptak hasznos ajánlásokat – összegezte dr. Kanizsa Mária, az esemény szervezője.

Köszönjük hallgatóink és oktatóink részvételét a rendezvényen!

Képgaléria