Szakértelem, gyakorlat és életre szóló kapcsolatok 1870 óta.

Tanévnyitó és díszdiploma-átadó ünnepség szoboravatással

Kezdetét vette a 2022/2023-as tanév az Eötvös József Főiskolán. 

Dr. Szilágyiné dr. Szinger Ibolya rektor és Szabó Áron szobrászművész leplezte lesz Eötvös József mellszobrát a főiskola udvarán.

A tanévnyitó ünnepségen a tanulmányaikat megkezdő elsőévesek letették esküjüket, az egykori hallgatók átvették díszdiplomájukat, valamint Eötvös József, a főiskola alapítója és névadója tiszteletére állított mellszobor avatására is sor került.

Első évfolyamos hallgatókkal, díszdiplomás pedagógusokkal és vendégekkel telt meg szeptember 5-én a Dr. Pósta Sándor Sportcsarnok a főiskola tanévnyitó ünnepi szenátusi ülésén. Az elnökségben helyet foglalt az intézmény vezetése mellett Zsigó Róbert Baja és térsége országgyűlési képviselője és dr. András István a Dunaújvárosi Egyetem rektora.

Az Eötvös József Főiskola elnöksége a tanévnyitó ünnepségen.

A rendezvényt dr. Szilágyiné dr. Szinger Ibolya rektor nyitotta meg. Örömteli, hogy a 2022/23-as tanévben minden alapszakon köszönthetek elsőéves hallgatókat: így tanító, óvodapedagógus (német, horvát nemzetiségi szakirányokon is), csecsemő- és kisgyermeknevelő, valamint gazdálkodási és menedzsment alapszakon, illetve felsőoktatási szakképzésen. Az előző tanévhez képest a felvett elsőéves hallgatók száma 26%-kal növekedett – mondta el a főiskola rektora. Kiemelte: a gólyákat és a felsőbb éveseket felkészült oktatók várják érdekes, tartalmas, a kor kihívásainak megfelelő előadásokkal, gyakorlatokkal a pedagógus- és a gazdálkodási képzési területen egyaránt.

Dr. Szilágyiné dr. Szinger Ibolya rektor nyitotta meg a 2022/2023-as tanévet.

Az elsőéves hallgatókat fogadalomtételüket követően a rektor kézfogással hivatalosan is az Eötvös József Főiskola polgáraivá fogadta.

Az elsőéves hallgatók eskütétele.

A hagyományokhoz híven a rendezvényre idén is meghívást kaptak az 50, 60, 65 és 70 éve végzett hallgatók, akik arany, gyémánt, vas, valamint rubin jubileumi díszoklevelet vehettek át. A díszdiplomás pedagógusokat dr. Kanizsai Mária főiskolai tanár méltatta ünnepi beszédében. 

Dr. Kanizsai Mária köszöntötte a díszdiplomás pedagógusokat.

Dr. Éber Elődné, aki évtizedeken át dolgozott az Eötvös József Főiskola Gyakorló Általános Iskolájában szakvezetőként és gyakorlati képzésért felelős igazgatóhelyettesként.

Arany díszoklevelet vett át: Asztalosné Kuczy Ágnes, Banutáné Csernus Mária, Biró Jánosné, Bognárné Auth Mária, Dr. Éber Elődné, Fonyódi Éva Mária, Harmat Lászlóné, Ivanics Gyuláné, Jäger Istvánné, Juhász Béla Zoltánné, Kiss György Sándorné, Markó Mihályné, Matkovits-Kretz Eleonóra Erzsébet, Mayerné Márity Teréz, Nagy Lászlóné, Poós Istvánné, Tóth Jánosné, Tóth Klára, Varga Mihályné. Gyémánt díszoklevelet kapott: Bedegi Béláné, Berkes Istvánné, Dr. Solymosi Jánosné, Dr. Sz. Tóth Istvánné, Kovarik Istvánné, Máriás Mihályné, Nánai Lajos, Németh Gézáné, Pestality Antalné, Platthy Iván, Platthy Ivánné, Schadt Julianna, Sólyom Miklósné, Somogyi Istvánné, Szalontai Györgyné, Tapodi Ferencné. Vas díszoklevelet Borits Antalné, míg rubin díszoklevelet Nacsa Sándorné vett át.
Az arany díszdiplomások közül Eichardt Géza Ernőné, Horváth Ferencné, Rácz Ferencné, Varga Mihályné, illetve a gyémánt díszdiplomások közül Faludiné Hamvas Zsuzsanna nem tudott részt venni az ünnepségen, ezért díszoklevelüket később kapják meg.

Díszdiplomások köszöntése az intézményben.

A díszdiplomások nevében Juhász Béla Zoltánné aranydiplomás pedagógus osztotta meg ünnepi gondolatait a közönséggel.

A díszdiplomások nevében Juhász Béla Zoltánné mondott beszédet.

A 2022/2023-as tanévben Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjban részesült Ördög Szimonetta tanító szakos hallgató, aki dr. Szilágyiné dr. Szinger Ibolya rektortól vette át az ösztöndíj odaítéléséről szóló oklevelet.

Ördög Szimonetta Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjban részesült tanító szakos hallgató.

Az EJF rektora hét hallgatót rektori dicséretben részesített: Ádám Viktória, IV. éves tanító szakos hallgatót és Husz Dóra, III. éves német nemzetiségi tanító szakos hallgatót a 2021/2022-es tanévben az országos Szendrei János Matematika versenyen való részvételéért. Iván Rebeka, II. éves csecsemő- és kisgyermeknevelő szakos hallgatót; Künsztler László, IV. éves tanító szakos hallgatót; Szabados Dóra, IV. éves német nemzetiségi tanító szakos hallgatót; Ruppert Blanka, IV. éves német nemzetiségi tanító szakos hallgatót a 2021/2022-es tanévben az országos Kányádi Sándor versmondó és versillusztrációs versenyen szerzett minősítéséért; valamint Rablánszky Gitta, II. éves német nemzetiségi tanító szakos hallgatót a 2021/2022-es tanévben az országos Kazinczy Ferenc „Szép Magyar Beszéd” versenyen való szerepléséért.

Künsztler László tanító szakos hallgató is rektori dicséretben részesült.

Az idei ünnepség különleges volt, hiszen Eötvös József, a főiskola alapítója tiszteletére állított mellszobrot is avattunk. A mellszobor Szabó Áron szobrászművész, az EJF mesteroktatójának alkotása, melyet maga ajánlott fel az intézmény számára. Dr. Szilágyiné dr. Szinger Ibolya rektor megköszönte a főiskola oktatójának a munkáját, a mű méltó emléket állít Eötvös József munkásságának, szellemiségének. A főiskola belső udvarán elhelyezett szobrot az alkotó és a rektor leplezte le a közönség előtt.

Szoboravatás a főiskola udvarán.

Az ünnepi műsorban közreműködtek: dr. Kosóczki Tamás főiskolai docens, orgonaművész, Alföldi Anna és Ördög Szimonetta tanító szakos hallgatók, valamint Rablánszky Gitta, német nemzetiségi tanító szakos hallgató, akik verssel, zenével kedveskedtek az egybegyűlteknek.

Alföldi Anna és Ördög Szimonetta II. éves tanító szakos hallgatók műsora. Zongorán kísért dr. Kosóczki Tamás, főiskolai docens, orgonaművész.

Rablánszky Gitta II. éves német nemzetiségi tanító szakos hallgató szereplése.

Képgaléria

Fotó: Király Ferenc