Szakértelem, gyakorlat és életre szóló kapcsolatok 1870 óta.

Új dimenziók az Erasmus együttműködésben

Az Eötvös József Főiskola nemzetközi kapcsolatok csoportjának munkatársai a gyulafehérvári partnerintézmény illetékeseivel egyeztettek az Erasmus+ program adta új együttműködési lehetőségekről.

Az Eötvös József Főiskola nemzetközi kapcsolatok csoportjának munkatársai a gyulafehérvári partnerintézmény illetékeseivel egyeztettek az Erasmus+ program adta új együttműködési lehetőségekről.

A köztudatban BIP (Blended Intensive Programmes) rövidítéssel elterjedt hibrid mobilitási forma a fizikai és virtuális mobilitás előnyeit kihasználva jelent meg az Erasmus+ program keretében 2021-ben. A hibrid formában megvalósuló nemzetközi együttműködések alkalmat biztosítanak arra, hogy a mobilitásban résztvevő hallgatók, oktatók és munkatársak a kiutazást megelőzően megismerjék egymást, a partnerek előzetesen egyeztessenek az együttműködés keretéről, a közös munka ütemtervéről és mélységéről annak érdekében, hogy növekedjen a nemzetközi mobilitások hatékonysága és eredményessége.
Az intézmények kölcsönösen megegyeztek abban, hogy a közeljövőben a BIP ehetőségek kiaknázását három területre fókuszálják. Cél az intézmények nemzetköziesítésének elősegítése, a kiutazó hallgatói mobilitást gátló nyelvi korlátok leépítése, valamint a szakmaspecifikus területek mélyítése a hallgatók szakmai kompetenciáinak növelése érdekében.  
 

Címkék