Szakértelem, gyakorlat és életre szóló kapcsolatok 1870 óta.

Újabb eredmények az Erasmus+ nemzetközi kreditmobilitási pályázatok megvalósításában

Az Eötvös József Főiskola elkötelezett a nemzetközi kapcsolatokban rejlő lehetőségek széleskörű kiaknázásában. Az intézmény ezen törekvését leginkább az évről-évre megvalósuló Erasmus+ pályázatok támogatják.

Erasmus+

Az Erasmus+ nemzetközi kreditmobilitás keretében a felsőoktatási intézmények az EU partnerországainak hasonló intézményeivel építhetik, ápolhatják nemzetközi együttműködéseiket.

Erasmus+

Az Eötvös József Főiskola 2015-ben kezdte meg kapcsolatainak kiépítését – elsőként szerbiai partnerével – és a kompetencia alapú képzésekre irányuló együttműködését. Mára az EJF partnereinek köre kibővült a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolával és a bijeljinai Kelet-Szarajevói Egyetem Pedagógusképző Karával. A kárpátaljai intézménnyel a gazdasági képzés mentén, a bosznia-hercegovinai egyetem esetében a pedagógiai vonalon valósul meg kooperáció. 

Erasmus+

A 2020-as év második felétől induló pályázat lehetővé tette, hogy Kárpátaljáról 10 fő hallgató résztanulmányokat folytasson az EJF gazdálkodási és menedzsment alapképzésén, illetve 8 oktatói és 10 képzési mobilitás is létrejött. A délszláv partnerintézménnyel 7 ki- és 7 beutazó mobilitás szerveződött, melynek köszönhetően fokozódott a képzések nemzetközi elismertsége és gyarapodott a közös kutatások, publikációk száma. 

Erasmus+

Pajrok Andor, az Eötvös József Főiskola nemzetközi kapcsolatokért felelős koordinátora elmondta: a pályázat érdemeit valamennyi, a megvalósításban részt vevő intézmény elismeri és méltatja, így a jövőben is tervezzük a partnerintézményekkel megkezdett együttműködés folytatását. Örömteli hír, hogy a további közös munka céljából megfogalmazott és beadott pályázatunk pozitív elbírálásban részesült, így a kapcsolatok építésének, mélyítésének előfeltételei adottak.

Erasmus+

Címkék