Szakértelem, gyakorlat és életre szóló kapcsolatok 1870 óta.

Újabb öt évre akkreditálták az Eötvös József Főiskolát

A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB) törvényben előírt kötelezettsége, hogy rendszeresen megvizsgálja, a felsőoktatási intézmények megfelelnek-e a rájuk vonatkozó szigorú követelményeknek. A testület által delegált szakmai bizottság tavaly október végén tett személyes látogatást, és a felsőoktatási minőségbiztosítás európai sztenderdjei, valamint irányelvei alapján értékelte a főiskola minőségbiztosítási rendszerét. A MAB nemrégiben meghozott határozatában az Eötvös József Főiskola fejlődését, minőségbiztosítási folyamatait elismerve az intézményt a következő öt évre, 2027. május 27-ig akkreditálta.

Az Eötvös József Főiskola épülete.

Az Eötvös József Főiskola 2016-ban szerezte meg legutóbbi MAB akkreditációját. Ennek lejáratakor a főiskola vezetése 2021-ben kérte az intézményi akkreditációs eljárás újbóli lefolytatását. A kezdőlépés egy önértékelés elkészítése volt, amelyben teljeskörűen be kellett mutatni a főiskola működését és az előző akkreditáció óta lezajlott változásokat.

Az akkreditációs bizottság a hivatalos jelentésében megállapította, hogy az intézmény minőségbiztosítási- és fejlesztési folyamatai tervezettek, tervezési, ellenőrzési, mérési és értékelési eljárásai rendszeresek. A vezetési folyamatok és a minőségbiztosítási folyamatok között erős a kapcsolat, az oktatás menedzsmentje megfelelő, a kutatás menedzsmentje jó. A támogató folyamatok – pénzügyi, gazdálkodási, informatikai, a létesítmény-gazdálkodás és az infrastruktúra – jó hátteret biztosítanak az oktatási, kutatási tevékenységhez – mondta el dr. Szilágyiné dr. Szinger Ibolya rektor.