Szakértelem, gyakorlat és életre szóló kapcsolatok 1870 óta.

Záróvizsgáztak a hallgatók

Az Eötvös József Főiskolán 44 hallgató tett sikeres záróvizsgát a januári vizsgaidőszakban. A számonkérés személyesen, illetve néhány hallgató esetében online zajlott a megfelelő óvintézkedések betartása mellett.

A pedagógusképző Intézet záróvizsga bizottságának tagjai feleltetés közben.

Tanító alapszakon, német nemzetiségi szakirányon 5 fő; tanító alapszakon, horvát nemzetiségi szakirányon 3 fő; tanító alapszakon, cigány nemzetiségi szakirányon 1 fő; tanító alapszakon, (angol, természetismeret, magyar nyelv és irodalom) műveltségterületi képzésen 5 fő, óvodapedagógus alapszakon 2 fő; fejlesztő differenciáló pedagógiai terület pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szakon 1 fő; gyermekkori prevenciós és rehabilitációs mozgásfejlesztés szakirányú továbbképzési szakon 14 fő míg gazdálkodási és menedzsment alapszakon 13 fő végzett. 

Kovács Szilárd a Gazdálkodási Intézet oktatója vizsgáztatás közben.

Dr. Szilágyiné dr. Szinger Ibolya rektor a záróvizsgák alkalmával elmondta: a legtöbben levelező tagozaton, munka és család mellett, nem kevés áldozatot vállalva tanultak az elmúlt években. Gratulálok az elért eredményekhez, keressenek a jövőben újabb kihívásokat és soha ne hagyják abba a tanulást, a fejlődést - tette hozzá a rektor.

A vírushelyzet miatt a január végére tervezett diplomaosztó elmarad, a most végzett hallgatók várhatóan június 25-én, már személyes jelenlét mellett vehetnek részt a központi főiskolai ünnepélyen.

Címkék