Szakértelem, gyakorlat és életre szóló kapcsolatok 1870 óta.

Magyar Tudomány Ünnepe 2022 programja

A Magyar Tudomány Ünnepe logója

Időpont: 2022. november 16.
Helyszín: Eötvös József Főiskola
A épület, 88-as terem

PROGRAM

8.30-9.30 Regisztráció
9.30-9.35 Köszöntőt mond: Dr. Szilágyiné dr. Szinger Ibolya az EJF rektora
9.35-9.50 A konferenciát megnyitja: Dr. Tóth Sándor Attila az EJF Tudományos Bizottságának tagja, a Danubius Noster c. folyóirat szerkesztője

9.50-11.20 PLENÁRIS ELŐADÁSOK

9.50-10.35 Fazekasné dr. Fenyvesi Margit c. egyetemi tanár, Károli Gáspár Református Egyetem Pedagógiai Kar és SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Gyógypedagógus-képző Intézet: A beszédhang és a gyermek
10.35-11.20 Dr. Gál Zoltán egyetemi tanár, PTE Közgazdaságtudományi Kar: Felzárkózás és megtorpanás: a magyarországi fejlesztéspolitika kihívásai

11.20-11.30 Az Eötvös József Főiskoláért Alapítvány alkotói pályázatának díjátadója
11.30-11.40 Kulturális műsor
11.40-13.30 Ebédszünet 
12.45-13.30 Workshop 
Kelemen Zsuzsa tanító, Szent Balázs Katolikus Általános Iskola és Óvoda: Kerekítsünk, gyerekek, tejútjáró kereket - projektoktatás lehetőségei a betűtanítás időszakában
Helyszín: A épület 93-as terem

12.45-13.30 Szabó Áron Part mentén című kiállításának megtekintése záró tárlatvezetéssel
Helyszín: Kortárs Galéria, C épület, Aula

Poszterbemutató: 
A konferencia idejére kiállított poszter dr. Nagy Zsuzsanna egyetemi docens és dr. Szabóné dr. Berta Olga egyetemi adjunktus Külföldi hallgatók motivációs tényezőinek vizsgálata című munkája. A szerzők a Nyíregyházi Egyetem Gazdálkodástudományi Intézetének munkatársai, akik a Magyarországon tanulmányokat folytató külföldi hallgatók motivációit vizsgálták. 

13.30-16.15 SZEKCIÓELŐADÁSOK

SZEKCIÓK

I. Gazdálkodás és menedzsment
Szekcióvezető: Dr. Keresnyei Krisztina
Helyszín: A épület 93-as terem

13.30-13.40 Megnyitó
13.40-13.55 Pintér Éva, Bagó Péter A pénzügyi tudás és digitalizáció szerepe az oktatási módszerek változásában
13.55-14.10 Bagó Péter, Marosi-Marczell Viktória, Szigeti Gergő Generációk digitalizációjának fejlődési útja
14.10-14.25 Budai Eleonóra, Bujtor Evelin, Denich Ervin Leendő közgazdászok munkaerőpiaci várakozásai - A számviteli szakma és a gazdálkodás-menedzsment szakos hallgatók
14.25-14.40 Vita
14.40-15.00 Kávészünet
15.00-15.15 Kovács Szilárd, Weber Erika Az útfüggőség hatása a gazdaság térbeli fejlődésére
15.15-15.30 Pajrok Andor Költségallokáció gyakorlata a magyar szállodaipar szereplőinek körében
15.30-15.45 Keresnyei Krisztina Az online térben zajló csoportos coachingok sajátosságainak vizsgálata
15.45-16.00 Vita

II. Pedagógia és didaktika (horvát) 
Szekcióvezető: Dr. Kanizsai Mária
Helyszín: C épület 32-es terem

13.30-13.40 Megnyitó
13.40-13.55 Vlado Simeunović, Sanja Milić Primjena data mininga u predviđanju zadržavanja diplomiranih studenata na postdiplomskim-master studijama
13.55-14.10 Natalija Golovrški, Verica Lukačević, Durda Trupinić Nove paradigme poučavanja u hrvatskom obrazovnom sustavu s praktičnim primjerima
14.10-14.25 Miljenko Hajdarović Europske vrijednosti u hrvatskom kurikulumu Povijesti
14.25-14.40 Vita
14.40-15.00 Kávészünet
15.00-15.15 Valerija Turk-Presečki Diversificiramo li naše udžbenike? Zastupljenost rodne povijesti u hrvatskim udžbenicima povijesti za gimnazije
15.15-15.30 Ivana Antolić, Ivan Serbetar Preliminarno istraživanje utjecaja neposrednog aerobnog vježbanja na rezultate u igrama pamćenja kod predškolske djece
15.30-15.45 Vita

III. Dialektológia, etika és irodalom (horvát) 
Szekcióvezető: Dr. Gorjánácz Zsivkó 
Helyszín: C épület 39-es terem

13.30-13.40 Megnyitó
13.40-13.55 Zdravka Skok Mali međimurski rječnik
13.55-14.10 Draženko Tomić Bioetički prilozi Glasnika HKLD-a na temu zlostavljanja djecei mladih
14.10-14.25 Sara Kovačević, Tedo Vrbanec, Draženko Tomić Informatizacija kao etićki izazov
14.25-14.40 Vita
14.40-15.00 Kávészünet
15.00-15.15 Ana-Marija Posavec Reprezentacija ratnih iskustava u romanu Blockbuster Zorana Žmirića
15.15-15.30 Anica Bilić Hommage Stjepanu Adžiću u „Jesenskim plodovima“ Matije Petra Katančića
15.30-15.45 Vita

IV. Filológia – horvát 
Szekcióvezető: Dr. Morana Plavac
Helyszín: C épület 42-es terem

13.30-13.40 Megnyitó
13.40-13.55 Krunoslav Mikulan, Vladimir Legac Prevoditelj kao potencijalni „treći glas“ slobodnoga neupravnog diskursa
13.55-14.10 Vladimir Legac Suvremeni engleski jezik i podučavanje engleskih jezičnih varijeteta i kulture
14.10-14.25 Duro Blazeka, Mihaela Blazeka O jednom mogućem pristupu istražzivanijma vulgarnosti u dijalektalnim govorima
14.25-14.40 Vita
14.40-15.00 Kávészünet
15.00-15.15 Emina Berbić Kolar Hungarizmi u sičanskome govoru
15.15-15.30 Valentina Majdenic Poticanje učenika na čitanje u digitalnome dob
15.30-15.45 Morana Plavac Mlada proza i frazemi
15.45-16.00 Vita

V. Angol és német nyelvű szekció
Szekcióvezető: Izsák Bálint
Helyszín: C épület 34-es terem

13.30-13.40 Megnyitó
13.40-13.55 Nihada Delibeogović Džanić, Mirza Džanić Assessment in the teaching of English as a foreign language in high school in order to evaluate the students' competencies
13.55-14.10 Anna Jorroch Individuelle deutsch-polnische Zweisprachigkeit in Masuren unter ihren soziolinguistischen Umständen
14.10-14.25 Izsák Bálint Familie und Mehrsprachigkeit - Grenzen und Möglichkeiten der Förderung von Mehrsprachigkeit vor-, während- und nach der schulischen Bildung
14.25-14.40 Vita
14.40-15.00 Kávészünet
15.00-15.15 Irena Prawdzic Sprachideologien im LangGener-Korpus. Die deutsch-polnische Zweisprachigkeit
15.15-15.30 Icha Mária Die Digitalisierung ist nicht zu stoppen
15.30-15.45 Goran Ilić Thomas Manns Humanitätsidee in seinem Frühwerk
15.45-16.00 Vita

VI. Neveléstudomány, tehetséggondozás 
Szekcióvezető: Dr. Zalay Szabolcs
Helyszín: C épület 33-as terem

13.30-13.40 Megnyitó
13.40-13.55 Velner András Technikai nevelés az új alaptantervünk szellemében
13.55-14.10 Szabó-Szettele Katinka A Kreatív Pedagógia Kutatóműhely szakmai tevékenysége
14.10-14.25 Zalay Szabolcs Toldi-kód – A tehetséggondozás „szokatlan útja”
14.25-14.40 Vita
14.40-15.00 Kávészünet
15.00-15.15 Horváth Réka A tehetség felismerése és gondozása. Egy pécsi intézménykomplexum tehetséggondozó munkájának bemutatása óvodáskortól középiskolás korig
15.15-15.30 Pékné Sinkó Csenge A nyelvi képességek és a családi háttér kapcsolata
15.30-15.45 Ladányi Éva A szociális kommunikáció mérésének szerepe és módja serdülők körében
15.45-16.00 Huszár-Samu Nóra A reciprok tanítási módszer, avagy az olvasás- szövegértéstanítás eredményességének megalapozása
16.00-16.15 Vita

VII. Neveléstudomány, sport, pszichológia 
Szekcióvezető: Dr. Pogány Csilla
Helyszín: C épület 35-ös terem

13.30-13.40 Megnyitó
13.40-13.55 Szerb Katalin, Szerb György Új edzéseszközökkel és mozgásformákkal a középiskolások elhízása ellen
13.55-14.10 Karainé Gombocz Orsolya Árnyékban a közösség. Tapasztalatok a közösségről a digitális oktatás idején
14.10-14.25 József István Az iskolapszichológus szerepe és lehetőségei az általános- és középiskolában
14.25-14.40 Vita
14.40-15.00 Kávészünet
15.00-15.15 Benczéné Fekete Anikó Andrea, Pónya Gréta A szülői bevonódottság hatása a gyermekek iskolai teljesítményére
15.15-15.30 Szőcs Krisztina Elégedett pedagógus - elégedett tanuló: nyelvtanári jóllét a közelmúlt kutatásai tükrében
15.30-15.45 Pogány Csilla Együttműködésben a jövő, avagy hogyan orvosolhatnánk néhány, a tanítóképzésben évek óta megoldatlan problémát?
15.45-16.00 Vita

VIII. Pedagógia, neveléstörténet 
Szekcióvezető: Dr. Sztanáné dr. Babits Edit
Helyszín: A épület 94-es terem

13.30-13.40 Megnyitó
13.40-13.55 Fenyő Imre A Család és iskola című lap óvodai képanyagának elemzése
13.55-14.10 Fehér Ágota, Ács Marianna, Bálint Ágnes Önképzőkörök mint a tehetséggondozás terei a Debreceni Református Kollégium 1850–1950 közötti történetében
14.10-14.25 Pap Ferenc, Szetey Szabolcs, Fehér Ágota, Lehoczky Mária Magdolna A nagykőrösi református tanítóképzés a 19-20. században a tehetséggondozás tükrében
14.25-14.40 Vita
14.40-15.00 Kávészünet
15.00-15.15 Miklós Péter „Népben gyökerező magyarságélmény” - Bálint Sándor és a tanítóképzés
15.15-15.30 Sztanáné Babits Edit Új intézmény, friss szemlélet - Módszertan az állami tanítóképzés első évtizedeiben a bajai képezdében
15.30-15.45 Bakonyiné Kovács Bea Bellosics Bálint a pedagógus és intézetigazgató
15.45-16.00 Vita
NKFIA infoblokk logója