Szakértelem, gyakorlat és életre szóló kapcsolatok 1870 óta.

Álláshirdetés - Az Eötvös József Főiskola pályázatot hirdet tanulmányi ügyintéző munkakör ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Eötvös József Főiskola, Baja, Bács-Kiskun megye

Elvégzendő feladatok: 

 • teljes körű hallgatói tanulmányi ügyintézés (igazolások, diákigazolvány, diákhitel stb.); 
 • a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszer tanulmányi ügyekkel kapcsolatos működtetése;
 • a Tanulmányi és Felnőttképzési Csoport dokumentációjának rendezése, őrzése, figyelemmel az érvényben lévő iratkezelési szabályzatra;
 • a záróvizsgák szervezésével kapcsolatos előkészítő és adminisztrációs feladatok ellátása;
 • a hallgatók által fizetett különeljárási díjak kezelése.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

A pályázati feltételek:

 • középfokú végzettség,
 • ügyviteli területen szerzett tapasztalat,
 • számítógépes ismeretek (Office ismeret),
 • büntetlen előélet,
 • 599/2021. Korm. r. 2/A.§ (1) bek. szerinti védőoltás felvételének igazolása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz;
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratok másolata;
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
 • írásos nyilatkozat arról, hogy a pályázó anyagába a döntési folyamatban résztvevő személyek betekinthetnek.

A munkakör betöltésének időpontja: 2022. március 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. február 23.

A pályázat elbírálásának várható határideje: 2022. február 28. (előzetes személyes meghallgatás alapján).

A pályázat benyújtásának módja:

 • postai úton az Eötvös József Főiskola címére küldendő (6500 Baja, Szegedi út 2.). Kérjük, a borítékon feltüntetni: SZC/207-1/2022. iktatószámú pályázat „tanulmányi ügyintéző” munkakörre;
 • elektronikus úton dr. Paska Mihály kancellárnak a paska.mihaly@ejf.hu e-mail címre.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

Egyéb információ:

Sikertelen pályázat esetén a pályázati dokumentumok visszaküldésének határideje az elbírálást követő 30 nap. A személyes adatok kezelésére vonatkozó adatkezelési tájékoztató az ejf.hu/adatvédelem oldalon érhető el.

Kelt: Baja, 2022. február 16.

Dr. Paska Mihály
kancellár

Részletek a csatolt mellékletben.