Szakértelem, gyakorlat és életre szóló kapcsolatok 1870 óta.

Emlékezés Klossy Irénre

Klossy Irén

 

Klossy Irén rajz-művészettörténet-ábrázoló geometria szakos tanszékvezető főiskolai docens, grafikusművész 1960 óta tanította tantárgyait intézményünkben egészen nyugdíjazásáig sok száz óvodapedagógus, tanító, művelődésszervező és könyvtáros szakos hallgatónak. Kedvelt tanár volt, órái mindig jó hangulatúak voltak. Szakdolgozat és OTDK témát szívesen választottak ezekről a területekről a hallgatók. Év végén minden alkalommal lehetett gyönyörködni az aulában a hallgatók legjobb munkáiból kiállított alkotásokban. Tanítványai közül számosan lettek később rajztanárok, képzőművészek, akikre a tanárnő különös figyelmet fordított. Baján jelenleg is tudnánk sorolni volt Klossy-tanítványokat.
Irénke meghatározó egyénisége volt a főiskolai oktatói testületnek, és a dolgozók is tisztelték, szerették őt szerény, udvarias, figyelmes személyiségéért. Több főiskolai bizottságot vezetett vagy elnökölt, és egy ideig a kollégium patronáló tanára is volt. Nélkülözhetetlen tanácsadóként segített az EJF iskolavezetésnek a főiskola ízléses környezetének vagy újabb egység berendezésének megfelelő kialakításában, például az iskolamúzeum vagy a könyvtár esetében. Ő tervezte meg a ma is használatos intézményi arculatot, neki köszönhetjük a főiskola logóját, mappák, évkönyvek, kötetek borítólapját.
Kiváló kiállító művész volt. Közel 50 év alatt csaknem 50 önálló kiállítása volt, és közös kiállításon több mint 400 alkalommal jelent meg munkáival Baján, Budapesten, nagyobb városokban és külföldön is, például Dániában, Zomborban, Szimferopolban. Ezen kívül könyveket, folyóiratokat, kiadványokat illusztrált, katalógusokat, meghívókat, ünnepélyekhez dekorációkat készített. Néhány terve bronzzá vált, és kerek érem formájában kaphatták meg azt az elismerést megérdemlők.
Nagyon jó szakmai kapcsolatot tartott az ország tanító-, óvóképző főiskoláinak képzőművészeivel, kölcsönösen állandóan fejlesztették tantárgyaik tartalmait.
Jelentős szerepet játszott Irénke az országos művészeti körökben. A Művészeti Alap tagja, a Magyar Képzőművészek Középmagyarországi Területi Szervezetének tagja, Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének tagja, Magyar Grafikus Művészek Szövetségének tagja, Magyar Képző- és Iparművészek Szövetségének tagja, Magyar Művészetterápiás Társaság tagja, Alkalmazott Pszichológiai Szekció tagja volt. Szakmai összejöveteleken előadásokat tartott, szakmai folyóiratokban publikációkat jelentetett meg.
Sokszínű, gazdag életpályája fáradhatatlan munkásságot takar. Nagyon fog hiányozni.
Tisztelettel és sok szeretettel búcsúzunk Tőle.

(dr. Fátrai Klára)

Címkék