Szakértelem, gyakorlat és életre szóló kapcsolatok 1870 óta.

Megyei elismerésben részesült dr. Szilágyiné dr. Szinger Ibolya rektor

Kunszentmiklóson tartotta ünnepi közgyűlését a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat vezető testülete szeptember 10-én. A rendezvényen Bács-Kiskun Megye Ifjúságának Neveléséért-díjjal tüntették ki dr. Szilágyiné dr. Szinger Ibolyát, az Eötvös József Főiskola rektorát. 

Dr. Szilágyiné dr. Szinger Ibolya rektornak Rideg László a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat alelnöke adta át a kitüntető díjat.

A díjat Rideg László a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat elnöke adta át.

Dr. Szilágyiné dr. Szinger Ibolya 1991-ben szerzett orosz-matematika szakos középiskolai tanári diplomát Szegeden. A diploma megszerzését követően 1991-ben a bajai Eötvös József Tanítóképző Főiskola (jelenleg Eötvös József Főiskola) Természettudományi Tanszékén tanársegédnek nevezték ki. Német nyelv szakon végzett 1994-ben a szegedi egyetemen. Példás oktató és tudományos munkájának köszönhetően 1998-tól főiskolai adjunktusként, 2010-től főiskolai docensként, majd 2015-től főiskolai tanárként dolgozik első munkahelyén, a főiskolán. A tanító és óvodapedagógus hallgatók matematika oktatásában vesz részt, gyakorlatokat vezet, előadásokat tart. Konzulens oktatóként közreműködik végzős tanító és óvodapedagógus hallgatók szakdolgozatának elkészítésében, valamint záróvizsgákon a matematika tantárgypedagógia kérdező tanára, illetve főiskolai tanárként Záróvizsga Bizottság elnöki teendőket is ellát. A gyakorlati képzés keretein belül rendszeresen látogatja a hallgatói tanításokat, foglalkozásokat, a kötelező kéthónapos tanítási gyakorlatokat, vezeti a csoportos pedagógiai gyakorlatot matematikából, valamint elnökként közreműködik zárótanításokon, zárófoglalkozásokon; zsűritagként helyi és országos tanítási versenyeken. Rendszeresen részt vesz a hallgatók helyi és országos szintű versenyeztetésében mint felkészítő tanár. Kilenc tanéven át német lektori nyelvórákat tartott. 
1992-től a tanítóképző főiskolák Országos Matematika Versenyén – amely 2010 óta Szendrei János nevét viseli – a főiskola csapata kiemelkedő eredményeket ér el. Az utóbbi tíz évben a főiskola csapatának összeállítását és a hallgatók versenyre történő felkészítését egyedül végzi. 2013 óta az Óvó- és Tanítóképzők Egyesülete Matematika Tagozatának vezetőjeként az országos verseny szervezése is a feladatai közé tartozik. 
2010-ben szerezte meg a doktori (Ph.D.) tudományos fokozatot „summa cum laude” minősítéssel a Debreceni Egyetem Matematika- és Számítástudományok Doktori Iskola matematika-didaktika programjában.
2015-től – főiskolai tanári kinevezését követően – aktívan részt vesz a főiskola Tudományos Bizottságának munkájában: a bizottság döntéseiben, a tudományos stratégiák kialakításában, a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából rendezett konferenciák szervezésében. A Tudományos Bizottság elnöki feladatait 2017-től általános rektorhelyettesként, 2019-től rektorként látta el. 
2017-ben általános rektorhelyettesként kezdte meg vezetői tevékenységét, majd rektori feladatokat ellátó rektorhelyettes lett. 2019. május 10. napjától öt évre szóló rektori megbízást kapott. 
Vezetése alatt az Eötvös József Főiskolán új hallgatói terek alakultak ki, bővült az oktatástechnikai eszközállomány. 2018 közepétől 2019 végéig a főiskola épületének, tornatermének és műhelyének energetikai fejlesztése valósult meg. Megtörtént a létesítmények szigetelése, kicserélték a nyílászárókat, korszerűsítették a fűtési rendszert, és napelemes energiaforrás épült ki. A leglátványosabb felújítás a 2022 tavaszán befejezett „A" és „C" épületek tetőcseréje, illetve homlokzati rekonstrukciója volt. 
Az „A” épületben újra megnyílt a Bács-Kiskun megyei tanyasi iskoláknak emléket állító iskolamúzeum és könyvtártér, a könyvállomány a régi könyvek tárával együtt visszakerült a Szegedi útra. A campus baba-mama szobával gazdagodott. Átalakult a főiskola „C” épülete, amelynek földszintjén új közösségi tér és kortárs galéria jött létre. Az intézményben megújultak az erősáramú és gyengeáramú rendszerek, kiépült a vezeték nélküli hálózat és az informatikai infrastruktúra. 
A főiskola helyiségei otthonosabbá, kellemes, jól használható terekké alakultak; a környezete rendezettebbé, virágosabbá vált.
Oktatási innováció keretében új tematikák, tananyagok kerültek kidolgozásra. A tananyagok nagy része e-learning tananyag formában készült el. Az intézmény távoktatást segítő eszközöket szerzett be. A pedagógusok számára meghirdetett szakirányú továbbképzések kínálata növekedett. Együttműködések köttettek a Kárpát-medencében működő hasonló profilú oktatási intézményekkel. 

Dr. Szilágyiné dr. Szinger Ibolya a felsőoktatás területén a hallgatók oktatásában hosszú ideje elismerésre méltó, áldozatkész és önzetlen tevékenység lát el; vezetése alatt a 150 éves múlttal rendelkező főiskola Eötvös József szellemiségében sikeresen működik.
A Bács-Kiskun Megye Ifjúságának Neveléséért-díjhoz gratulálunk, további szép sikereket kívánunk Rektor Asszony munkájához!