Szakértelem, gyakorlat és életre szóló kapcsolatok 1870 óta.

Stipendium Hungaricum program szerződésének aláírása az EJF-en

Az Eötvös József Főiskola számára kiemelt szempontként fogalmazódik meg a nemzetközi programokban és kapcsolatokban rejlő lehetőségek kiaknázása. Az Intézmény részt vesz a „nemzetközi palettán” elérhető valamennyi program megvalósításában. A programok közül kiemelt jelentőséggel bír a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram. A program keretében rendszeresen érkeznek külföldi hallgatók az intézmény angol nyelvű képzéseire.

Dr. Szilágyiné Dr. Szinger Ibolya és Dr. Paska Mihály a szerződés aláírásakor

2019 őszétől a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram gondozása a Külgazdasági és Külügyminisztérium hatáskörébe került, ezért az érintett felek részéről új szerződés aláírására került sor.

A program jelentőségét méltatták az intézmény és az érintett intézet vezetői:

Dr. Szilágyiné Dr. Szinger Ibolya, rektor:

„A Stipendium Hungaricum program kiemelt szerepet tölt be az Eötvös József Főiskola életében. A program az intézmény alapkompetenciáira épülve gazdagítja, építi unikális képzéseinek nemzetközi hírnevét. A program szervesen épül az intézmény küldetéséhez, melynek kiemelt pontja a napjaink elvárásokhoz igazított, minőségi szakemberképzés. A program az oktatók élénkülő idegen nyelvű publikációs tevékenységén túl, a képzések mentén formálódó nemzetközi homogén szakmai hálózatok bővítését, megerősítését eredményezte. A program eredményeként beutazó hallgatók eltérő kulturális értékei elősegítik intézményünk, illetve annak tágabb környezetének színesítését, gazdagítását”

Dr. Paska Mihály, kancellár:

„A Stipendium Hungaricum program hozzájárult, hogy az intézmény nemzetközi stratégiájával összhangban egy felülről építkező, tudatos és előre tervezett folyamatok révén a különböző nemzetközi programok, idegen nyelvű képzések szinergia hatásainak a lehető leghatékonyabb kiaknázása valósuljon meg. A szabad kapacitások lekötése, hatékonyabb kihasználása révén, hosszabb távon egy dinamikusabb, fenntarthatóbb működési modell valósítható meg.”

Dr. Póla Péter, intézetigazgató:

„A program hozzájárult a Gazdálkodási és menedzsment alapképzés tartalmi keretének formálásához, a hallgatói közeg multikulturális dimenziójának növeléséhez. A folyamatok hatásainak kedvező fogadtatása érzékelhető a helyi partnerek, KKV szektor illetékesei részéről is. Összességében új színt és kihívást jelentett az Intézet életében, amely az oktatók szakmai fejlődését is segítette.”