Szakértelem, gyakorlat és életre szóló kapcsolatok 1870 óta.

A Magyar Tudomány Ünnepe 2021

MTU logó

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TISZTELETTEL MEGHÍVJA A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLÁN TARTANDÓ RENDEZVÉNYÉRE

A bajai Eötvös József Főiskola A Magyar Tudomány Ünnepe 2021. november 3–30-a között megrendezendő „Tudomány: iránytű az élhető jövőhöz” témaköréhez kapcsolódva „A tudomány és a művészet mint az élet megújulásának iránytűje” címmel tudományos ülést rendez 2021. november 17-én.

A tudományos tények és összefüggések ismeretében vállalkozhatunk a környezetünkben zajló folyamatok megértésére, és azok várható következményeinek felmérésére, befolyásolására. A rendezvény célja felhívni a figyelmet a közérthető és élményalapú ismeretátadás szerepére az álhírek visszaszorításában, valamint motiválni kívánja a fiatal generációkat eredeti gondolatok létrehozására.

A plenáris ülés felkért előadói: prof. dr. Steklács János PhD tanszékvezető egyetemi tanár, PTE; valamint dr. habil. Majdán János egyetemi docens, PTE. Az EJF megújult iskolatörténeti múzeumának megnyitóját a konferencia programjának részeként tervezzük.

A délutáni szekcióelőadásokra jelentkezőket az EJF négy alapszakjához (tanító, óvodapedagógus, csecsemő- és kisgyermeknevelő, gazdálkodási és menedzsment) kapcsolódó tudományterületek képviselői közül várunk (biológia, filozófia, fizika, földrajz, földtudomány, irodalom, kémia, közgazdaság-tudomány, matematika, művészettörténet, néprajztudomány, neveléstudomány, nyelvtudomány, pszichológia, szociológia, történelemtudomány, zenetudomány). Hallgatóinknak a Miskolczy Szakkollégiummal közösen szervezett szekcióban kínálunk előadási lehetőséget. A konferenciát igény szerint bővítjük poszter szekcióval, workshoppal vagy kerekasztal-beszélgetéssel.


Az előadások nyelve magyar, német, angol, horvát vagy szerb. Az előadások írott, lektorált változatát az EJF Danubius Noster c. folyóiratában jelentetjük meg.
A konferenciát elsősorban személyes jelenléttel tervezzük megtartani, de ha a járványhelyzet úgy igényli, online is megrendezzük. A konferencián való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Kapcsolattartó adminisztrátor Kocsis Adrienn (e-mail: kocsis.adrienn@ejf.hu, telefonszám: +36 20 283 4552.

Határidők

Előadók jelentkezése, absztrakt feltöltése 2021. október 25.
Előadók értesítése az előadás elfogadásáról 2021. október 30.
Program, szekcióbeosztások elkészítése 2021. október 30.
Nem előadó résztvevők regisztrációja 2021. november 15.
Előadások írott változatának feltöltése 2021. december 10.

A konferencia szervezői

Bakonyiné dr. Kovács Bea, az EJF Tudományos Bizottságának elnöke
Dr. habil. Tóth Sándor Attila, az EJF Tudományos Bizottságának tagja

JELENTKEZÉS

Eseménynaptár MTÜ


The Eötvös József College in Baja will hold a scientific meeting "Celebration of Hungarian Science" on 17 November 2021 entitled "Science: compass for a livable future" in connection with the topic " Science and art as the compass of the renewal of life" to be held on 3-30 November 2021.

In the knowledge of scientific facts and contexts, we can undertake to understand the processes taking place in our environment and to assess and influence their expected consequences. The aim of the event is to raise awareness of the role of undaerstandable knowledge transfer and experience-based knowledge in reducing fake news, and to motivate young generations to create original ideas.

The invited speakers of the plenary session are: prof. dr. János Steklács PhD Head of Department, PTE; and Dr. Habil. János Majdán Associate Professor, PTE. The opening of the EJF's renewed school history museum is planned as part of the conference programme.

Applicants for afternoon section lectures are invited from among the representatives of the disciplines related to the four basic courses of the EJF (teacher, kindergarten teacher, infant and toddler education, economics and management) (biology, philosophy, physics, geography, literature, chemistry, economics, mathematics, art history, ethnographic science, educational science, linguistics, psychology, sociology, history, music). We offer our students the opportunity to present in a section organized in collaboration with the Miskolczy College. The conference will be expanded with a poster section, workshop or roundtable discussion on request.

The language of the lectures is Hungarian, German, English, Croatian or Serbian. The written, proofreaded version of the lectures will be published in the EJF journal Danubius Noster

The conference is primarily planned to be held with a personal presence, but if the epidemic situation requires, we will organize it online. Participation in the conference is free of charge, but registration is required. Contact Mrs. Adrienn Kocsis (e-mail: kocsis.adrienn@ejf.hu, mobile: +36 20 283 4552.

Deadlines

Presenters’ application and abstract upload 25 October 2021
Notification of the acceptance 30 October 2021
Information about the programme and sections 30 October 2021
Registration of non-performing participants 15 November 2021
Upload a written version of the lectures 10 dedcember 2021

The organizers of the conference

Mrs. Bakonyiné Dr. Bea Kovács, Chairman of the Scientific Committee of the EJF

Dr. habil. Attila Tóth, member of the Scientific Committee of the EJF

APPLICATION