Szakértelem, gyakorlat és életre szóló kapcsolatok 1870 óta.

A Magyar Tudomány Ünnepe 2021

MTU logó

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TISZTELETTEL MEGHÍVJA A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLÁN TARTANDÓ RENDEZVÉNYÉRE

A bajai Eötvös József Főiskola A Magyar Tudomány Ünnepe 2021. november 3–30-a között megrendezendő „Tudomány: iránytű az élhető jövőhöz” témaköréhez kapcsolódva „A tudomány és a művészet mint az élet megújulásának iránytűje” címmel tudományos ülést rendez 2021. november 17-én.

A tudományos tények és összefüggések ismeretében vállalkozhatunk a környezetünkben zajló folyamatok megértésére, és azok várható következményeinek felmérésére, befolyásolására. A rendezvény célja felhívni a figyelmet a közérthető és élményalapú ismeretátadás szerepére az álhírek visszaszorításában, valamint motiválni kívánja a fiatal generációkat eredeti gondolatok létrehozására.

A plenáris ülés felkért előadói: prof. dr. Steklács János PhD tanszékvezető egyetemi tanár, PTE; valamint dr. habil. Majdán János egyetemi docens, PTE. Az EJF megújult iskolatörténeti múzeumának megnyitóját a konferencia programjának részeként tervezzük.

A délutáni szekcióelőadásokra jelentkezőket az EJF négy alapszakjához (tanító, óvodapedagógus, csecsemő- és kisgyermeknevelő, gazdálkodási és menedzsment) kapcsolódó tudományterületek képviselői közül várunk (biológia, filozófia, fizika, földrajz, földtudomány, irodalom, kémia, közgazdaság-tudomány, matematika, művészettörténet, néprajztudomány, neveléstudomány, nyelvtudomány, pszichológia, szociológia, történelemtudomány, zenetudomány). Hallgatóinknak a Miskolczy Szakkollégiummal közösen szervezett szekcióban kínálunk előadási lehetőséget. A konferenciát igény szerint bővítjük poszter szekcióval, workshoppal vagy kerekasztal-beszélgetéssel.


Az előadások nyelve magyar, német, angol, horvát vagy szerb. Az előadások írott, lektorált változatát az EJF Danubius Noster c. folyóiratában jelentetjük meg.
A konferenciát elsősorban személyes jelenléttel tervezzük megtartani, de ha a járványhelyzet úgy igényli, online is megrendezzük. A konferencián való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Kapcsolattartó adminisztrátor Kocsis Adrienn (e-mail: kocsis.adrienn@ejf.hu, telefonszám: +36 20 283 4552.

Határidők

Előadók jelentkezése, absztrakt feltöltése 2021. október 25.
Előadók értesítése az előadás elfogadásáról 2021. október 30.
Program, szekcióbeosztások elkészítése 2021. október 30.
Nem előadó résztvevők regisztrációja 2021. november 15.
Előadások írott változatának feltöltése 2021. december 15.

A konferencia szervezői

Bakonyiné dr. Kovács Bea, az EJF Tudományos Bizottságának elnöke
Dr. habil. Tóth Sándor Attila, az EJF Tudományos Bizottságának tagja

JELENTKEZÉS

Eseménynaptár MTÜ

Tudományos konferencia címe A tudomány és a művészet mint az élet megújulásának iránytűje - Tudományos konferencia és múzeummegnyitó
Előadás időpontja 2021. november 17., 10.00
Előadás helyszíne Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.
Program 10.00-12.30 megnyitó beszédek, plenáris előadások, EJF-ért Alapítvány pályázatának díjátadása
12.30-13.15 ebéd
13.15-14.00 EJF iskolamúzeumának megnyitója
14.00-17.20 szekcióelőadások
Szervezők EJF Tudományos Bizottsága
Kapcsolattartó Bakonyiné dr. Kovács Bea általános rektorhelyettes, a Tudományos Bizottság elnöke bakonyine.kovacs.bea@ejf.hu
79/524-624/310
Kocsis Adrienn intézeti előadó, Nemzetiségi és Idegen Nyelvi Intézet kocsis.adrienn@ejf.hu, 79/524-624/333

PROGRAM

10.00 Megnyitó
Dr. Szilágyiné Dr. Szinger Ibolya, rektor, EJF
Dr. habil. Tóth Sándor Attila, Tudományos Bizottság tagja, EJF

10:15 Plenáris előadások
A pandémia hatásai az oktatási rendszerre 
Prof. Dr. Steklács János, egyetemi tanár, tanszékvezető PTE BTK
Grúzia, a keresztény művészetek egyik bölcsője 
Prof. Dr. Majdán János, rektor emeritus, EJF
Keep educating yourself (KEY). Cooperation for innovation and exchange of good practices. Capacity Building in the field of Higher Education (Erasmus + Projekt) 
Prof. Jovanka Ulic, coordinator, Preschool Teachers Training College, Novi Sad

12.15 EJF-ért Alapítvány pályázatainak díjátadója

12.30-13.15 Állófogadásos ebéd

13.15-14.00 EJF Iskolamúzeumának megnyitója

14.00-17.20 Szekcióelőadások (15 perc előadás + 5 perc vita)

SZEKCIÓK – SEKCIJE – SECTIONS

Művészet és tudomány szekció
Helyszín: C épület 34. terem

Oktatás és tudomány
Helyszín: C épület 35. terem

Pedagógia és tudomány
Helyszín: C épület 32. terem

Kultura – Nastava i metodika (Tanítás és módszertana)
Helyszín: C épület 39. terem

Jezik i knijizevnost (Nyelv és irodalom)
Helyszín: C épület 42. terem

Művészet és tudomány szekció 14.00-17.00

Levezető elnök: Dr. habil. Tóth Sándor Attila, főiskolai tanár, SZTE JGYPK, EJF

A vers matematikája - 14.00
Dr. Vitéz Ferenc , PhD, főiskolai docens, tanszékvezető (magyar nyelvi és irodalmi tanszék), oktatási rektorhelyettes, DRHE

Familiarity of Croatian 8th Graders with the History of USA in Two World Wars - 14.20
Mia Vesenjak és Vladimir Legac, PhD, associate professor, Faculty of Teacher Education, University of Zagreb, Zagreb, Croatia

Varietätenlinguistik – Ein Überblick von Sanskrit bis WhatsApp - 14.40
Katica Sobo, PhD, college professor, Karlovac University of Applied Sciences, Croatia
Sonja Eterović, mag. educ. philol. germ., senior lecturer, Karlovac University of Applied Sciences, Croatia
Prof. Dr. Blaženka Filipan-Žignić, vice-dean for business and academic affairs, Faculty of Teacher Education-Department in Čakovec, University of Zagreb

Megfűszerezett élmények a hamburgi Spicy's Gewürzmuseumban – 15.00
Dr. Fülöp Zoltán Ottó, PhD, tudományos munkatárs, kutató, Gál Ferenc Egyetem, Egészség és Szociális Tudományi Kar

15.20: Kávészünet

Művészeti élmények a fizikaoktatásban – 15.40
Dr. Sós Katalin, főiskolai docens, SZTE JGYPK

Szövegforrások és forrásszövegek a temetési kéziratos énektárak kapcsán – 16.00
Gál Adél, tanársegéd, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

A modern költészet erőterei: Dobai Péter lírájáról – 16.20
Dr. habil. Tóth Sándor Attila, főiskolai tanár, SZTE JGYPK, EJF

Zenei elemek a mesékben – mesefeldolgozás zenével – 16.40
Bakacsi Zita, főiskolai adjunktus, EJF

Oktatás és tudomány szekció 14.00-17.00

Levezető elnök: Dr. Manz Adelheid, nyugalmazott főiskolai tanár

The Role of Authentic Texts in LSP - 14.00
Davorka Rujevčan, mag. educ, philol. angl., senior lecturer, Karlovac University of Applied Sciences, Croatia
Mirjana Cibulka, mag. educ. philol. angl., lecturer, Karlovac University of Applied Sciences, Croatia
Maja Mikulec Rogić, mag. educ. philol. germ., Karlovac University of Applied Sciences, Croatia

A COVID-19 hatása Kárpátalja társadalmi-gazdasági helyzetére - 14.20
Prof. Dr. Bacsó Róbert, tanszékvezető, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
Pataki Gábor, főiskolai adjunktus, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

A COVID-19 hatása a szállodaipar tevékenységére – a hazai szállodaipari szereplők körében végzett empirikus vizsgálat eredménye – 14.40
Pajrok Andor, főiskolai adjunktus, EJF

Filozófiai és pedagógiai kultúra dilemmái – 15.00
Dr. habil. Karikó Sándor, főiskolai tanár, SZTE JGYPK

15.20: Kávészünet

Kreatív Pedagógia Kutatóműhely az Eötvös József Főiskolán – 15.40
Szettele Katinka, főiskolai tanársegéd, EJF

A fenntarthatóság pedagógiája - A környezeti nevelés bemutatása az ökoiskola működésén keresztül – 16.00
Horváth Réka, főiskolai tanársegéd, EJF

A magyarországi nemzetiségi nevelés és képzési struktúra hiányzó láncszeme – 16.20
Dr. Manz Adelheid, PhD, nyugalmazott főiskolai tanár

Az Eötvös József Főiskola tevékenysége a cigány/roma szakirányú pedagógusképzés területén – 16.40
Dr. Kanizsai Mária, főiskolai tanár, EJF

Pedagógia és tudomány szekció 14.00-17.00

Levezető elnök: Dr. Szőcs Krisztina, főiskolai docens, intézetigazgató, EJF

A neurofeedback tréning szerepe figyelem- és kontrollfunkciók zavaraiban - 14.00
Dr. Bíró Violetta, egyetemi adjunktus, PTE-KPVK

A Homo Students / Tanuló Ember korának pedagógiai kihívásai - 14.20
Dr. Zalay Szabolcs, főiskolai docens, igazgató, EJF, Pécsi Leőwey Klára Gimnázium

Az olvasó „Én”: az olvasási énkép és az iskolai teljesítmény összefüggései és alrendszerei az alsó tagozaton - 14.40
Huszár-Samu Nóra, főiskolai tanársegéd, EJF

Az énhatékonyság, az iskolai jóllét és a szociális kommunikáció összefüggése - 15.00
Ladányi Éva, főiskolai tanársegéd, EJF

15.20: Kávészünet

Methodische Annäherungen und – Verfahrensweisen einer empirischen Untersuchung an der österreichischen Westgrenze in Ungarn - 15.40
Izsák Bálint, főiskolai tanársegéd, EJF

A Covid-19 okozta digitális oktatásra átállás hatása a nyelvtanulók autonómiájára és az önálló nyelvtanulással kapcsolatos meggyőződéseire - 16.00
Dr. Szőcs Krisztina, főiskolai docens, intézetigazgató, EJF

Az RJR modell alapján szervezett tanóra - 16.20
Bakonyiné dr. Kovács Bea, főiskolai tanár, általános rektorhelyettes, EJF

Kultura – Nastava i metodika (Tanítás és módszertan) szekció 14.00-17.20

Levezető elnök: Dr. Gorjánácz Zsivkó, főiskolai tanár, EJF

Izvanučionička nastava i e-učenje u prirodoslovlju (neki primjeri interdisciplinarnog poučavanja)/Outdoor Teaching and E-learning in Science (some examples of interdisciplinary teaching) - 14.00
Dr. sc. Darinka Kiš-Novak, senior lecturer Natural Science, Faculty of Teacher Education, University of Zagreb, Croatia
Joana Latin, mag. studentica, Faculty of Teacher Education, University of Zagreb, Croatia

Sociodemografske i geografske razlike u primjeni načela zavičajnosti u nastavi predmeta Priroda i društvo / Sociodemographic and geographical differences in the application of the principle of homeland in the teaching of the subject Nature and Society - 14.20
Hrvoje Šlezak, PhD, lecturer, University of Zagreb, Faculty of teacher education, Department in Čakovec
Klara Mihoković

Dramske tehnike i metode kao poticaj razvoja predvještina čitanja i pisanja / Drama techniques and methods as a stimulus for the development of prereading and writing skills - 14.40
Dr. sc. Irena Krumes, PhD, assistant professor, University of Slavonski Brod
Valentina, Malenica, student, University of Slavonski Brod

Igrifikacija u STEM obrazovanju / Gamification in STEM education - 15.00
Ivana Durdević Babić, PhD, associate professor, Faculty of Education, University of Osijek, Croatia
Natalija Bošnjaković 

15.20: Kávészünet

Tjelesna aktivnost i kardiorespiratorni fitnes studentica Učiteljskog fakulteta - 15.40
Dr. sc. Ivana Nikolić, professor, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu - Odsjek u Čakovcu

Hrvatski natpisi na mađarskom i zajedničkom austro-ugarskom novcu (Croatian Inscriptions on Hungarian and Common Austro-Hungarian Currency) - 16.00
Krunoslav Mikulan, PhD, associate professor, University of Zagreb, Faculty of Teacher Education, Čakovec Department

Studentska vizija budućnosti školskoga predmeta Povijest - 16.20
Miljenko Hajdarović, PhD student, Faculty of Education, University of Osijek, Croatia

TRI UPEČATLJIVA HRVATSKA TED GOVORA - 16.40
Dr. sc. Jasna Šego, profesorica hrvatskog jezika i književnosti, Sveučilište u Slavonskom Brodu, Odjel društveno-humanističkih znanosti

Otvorena znanost na periferiji - 17.00
Marta Radoš, senior librarian, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera Osijek, Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku.

Jezik i knijizevnost (Nyelv és irodalom) szekció 14.00-17.20

Levezető elnök: Morana Plavac, lektor, EJF

PSEUDOANALOGONIMIJA IZMEĐU PRELOŠKE SKUPINE MEĐIMURSKOG DIJALEKTA I PREKOMURSKOG KNJIŽEVNOG JEZIKA - 14.00
Duro Blažeka, PhD, professor

O NAGLASNIM INAČICAMA U GOVORU  PRELOGA KAO STILSKIM SREDSTVIMA- 14.20
Mihaela Blažeka, student

Vertikalni bilingvizam i promjena kodova u mjestu Donjem Ladanju - 14.40
Vladimir Legac, PhD, associate professor, Faculty of Teacher Education, University of Zagreb, Zagreb, Croatia
Matea Krotot 

Zašto je Stjepan Babić jedan od najznamenitijih hrvatskih jezikoslovaca - 15.00
Izv. prof. dr. sc. Dubravka Smajić, viša znanstvena svjetnica, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

15.20: Kávészünet

Dva cvjetna soneta Antuna Gustava Matoša - 15.40
Anica Bilić, znanstvena savjetnica u trajnom zvanju – upraviteljica, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad, Vinkovci

IZGUBLJENI IDENTITET INGRID POLLARD – čitanje fotografija - 16.00
Lana Šuster, senior librarian, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera Osijek, Kineziološki fakultet Osijek

Čitati Drugog i Drugačijeg - 16.20
Mirta Bijuković Maršić, senior lecturer, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera Osijek, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Kvalitetno obrazovanje kao pokretač društvenih i naučno-tehnoloških promjena U okviru strateških opredeljenja u našem društvu jasno se mogu identifikovati osnovni prioriteti. Jedan od prioriteta je intenzivan razvoj privrede u skladu sa naučnim i tehničk - 16.40
Prof. dr. Vlado Simeunovic, professor, University of East Sarajevo, Faculty of Education
Prof. dr. Sanja Milić

Slika kralja Matije Korvina u hrvatskim časopisima 19. stoljeća- 17.00
Morana Plavac, lektor, EJF
 


The Eötvös József College in Baja will hold a scientific meeting "Celebration of Hungarian Science" on 17 November 2021 entitled "Science: compass for a livable future" in connection with the topic " Science and art as the compass of the renewal of life" to be held on 3-30 November 2021.

In the knowledge of scientific facts and contexts, we can undertake to understand the processes taking place in our environment and to assess and influence their expected consequences. The aim of the event is to raise awareness of the role of undaerstandable knowledge transfer and experience-based knowledge in reducing fake news, and to motivate young generations to create original ideas.

The invited speakers of the plenary session are: prof. dr. János Steklács PhD Head of Department, PTE; and Dr. Habil. János Majdán Associate Professor, PTE. The opening of the EJF's renewed school history museum is planned as part of the conference programme.

Applicants for afternoon section lectures are invited from among the representatives of the disciplines related to the four basic courses of the EJF (teacher, kindergarten teacher, infant and toddler education, economics and management) (biology, philosophy, physics, geography, literature, chemistry, economics, mathematics, art history, ethnographic science, educational science, linguistics, psychology, sociology, history, music). We offer our students the opportunity to present in a section organized in collaboration with the Miskolczy College. The conference will be expanded with a poster section, workshop or roundtable discussion on request.

The language of the lectures is Hungarian, German, English, Croatian or Serbian. The written, proofreaded version of the lectures will be published in the EJF journal Danubius Noster

The conference is primarily planned to be held with a personal presence, but if the epidemic situation requires, we will organize it online. Participation in the conference is free of charge, but registration is required. Contact Mrs. Adrienn Kocsis (e-mail: kocsis.adrienn@ejf.hu, mobile: +36 20 283 4552.

Deadlines

Presenters’ application and abstract upload 25 October 2021
Notification of the acceptance 30 October 2021
Information about the programme and sections 30 October 2021
Registration of non-performing participants 15 November 2021
Upload a written version of the lectures 15 dedcember 2021

The organizers of the conference

Mrs. Bakonyiné Dr. Bea Kovács, Chairman of the Scientific Committee of the EJF

Dr. habil. Attila Tóth, member of the Scientific Committee of the EJF

APPLICATION

pályázati logók