Szakértelem, gyakorlat és életre szóló kapcsolatok 1870 óta.

Magyar Tudomány Ünnepe 2023 programja

MTU hivatalos logója - 2023

Időpont: 2023. november 15.
Helyszín: Eötvös József Főiskola - A épület, 88. terem 
(6500 Baja, Szegedi út 2.)

PROGRAM

900-1000 Regisztráció
1000-1005 Köszöntőt mond: dr. Szilágyiné dr. Szinger Ibolya az EJF rektora
1005-1015 A konferenciát megnyitja: dr. Tóth Sándor Attila az EJF Tudományos Bizottságának tagja, a Danubius Noster c. folyóirat szerkesztője

1015-1145 PLENÁRIS ELŐADÁSOK

1015-1100 Bajzáth Mária mese- és erdőpedagógus, a Népmesekincstár mesepedagógia program kidolgozója: Népek meséi - Mesék és mesélés a neveléstudomány szolgálatában 
1100-1145 Dr. Mezei Cecília egyetemi docens, Széchenyi István Egyetem; tudományos főmunkatárs, Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont: Zöldülő Európa, zöldülő városok

1145-1200 Az Eötvös József Főiskoláért Alapítvány alkotói pályázatának díjátadója

1200-1230 Szendvicsebéd
Helyszín: A/90-es terem

1300-1430 Workshop
Bajzáth Mária mese-és erdőpedagógus, a Népmesekincstár mesepedagógia program kidolgozója: „Mi a legerősebb a világon?”  – Tudásátadás és nevelés a Népmesekincstár mesepedagógia módszereivel és eszközeivel
A 90 perces workshop fókuszában az erőforrások állnak, kapcsolatok, közösségek, gondolkodás, bátorság, tudás megtartó erejéről szólnak a mesék, és a saját élményű mesefoglalkozások. A workshop a hétköznapok pedagógiai gyakorlatához kínál a témához kapcsolódó népköltészeti alkotások mellett, módszertani ötleteket. Ajánlott óvodapedagógusoknak, tanítóknak, tanároknak, könyvtárosoknak és minden olyan szakembernek, aki gyerekekkel foglalkozik.

1500-1700 Workshop
Szűcsné Tóth Zsuzsanna főiskolai tanársegéd, Eötvös József Főiskola: Tyúkprogramtól a jótündérig - Könnyen alkalmazható önismereti technikák és játékok a pozitív pszichológiához és az EQ fejlesztéshez kapcsolódóan  
Az oktatási, munkahelyi és általános mindennapi lelki egészség megőrzése érdekében egyre fontosabb szerepet kapnak az önismereti technikák, kiemelten azok, melyek az EQ egyik fő területét érintik: a saját érzelmi állapot felismerését és pozitív irányba történő befolyásolását. A workshopra azokat várom, akik egyrészt saját maguk is fejlődni szeretnének, másrészt munkájukban (pl. tanítás, HR terület) is szeretnék kipróbálni az adott eszközöket. A workshop részben tréning jellegű. 

1020-1720SZEKCIÓELŐADÁSOK

SZEKCIÓK

I. Gazdaságtudományi szekció
Szekcióvezetők:
1240-1500 Pajrok Andor
1520-1720 Dr. Póla Péter
Helyszín: A épület 93-as terem

1240-1300 Lupu Aurel Constantin Future of Nonfinancial Reporting in the context of new guidelines
1300-1320 Bara - Bărdăhan Ioana The evolution and digitalization of the education system in Romania
1320-1340 Dănilă Ioana Strategies to optimize corporate governance performance
1340-1400 Litan Larisa, Cetina Marius State of knowledge in the field of non-financial reporting in the public sector
1400-1440 Emil Muntean Identification of hidden costs in the romanian sanitary system
1440-1500 Ioana Bianca (Câmpean) Pătrînjan, Oana Raluca Ivan Environmental disclosure in emerging economies: a bibliometric mapping
1500-1520 Kávészünet
1520-1540 Alexandra Țârău Improving managerial decisions in the bakery industry 
1540-1600 Budai Eleonóra, Bujtor Evelin A „túlélő” szakmai végzettség – Mérlegképes könyvelői szakképzettség több szemszögből
1600-1620 Szerb Boglárka A vállalati növekedés vizsgálata a magyar szőlő-bor ágazatban
1620-1640 Pajrok Andor A szegmensek szerinti jelentés fejlődéstörténeti megközelítése a szállodaiparban
1640-1700 Kovács Szilárd A közepes jövedelem és fejlettség csapdája: Magyarország helyzete és lehetőségei
1700-1720 Keresnyei Krisztina A munkahelyi pszicho-szociális kockázatok csökkentésének lehetőségei hazai fejlesztésű digitális eszköz segítségével

II. Pedagógusképzés szekció
Szekcióvezető: dr. Kiss Zoltán
Helyszín: A épület 94-es terem

1240-1300 Bencéné Fekete Anikó Andrea, Kőhidiné Magyar Mietta A középiskolás korosztály számára készült angol nyelvkönyv a diszlexiás tanulók szemszögéből
1300-1320 Bakti Mária, Szarvas Júlia Az implicit nyelvtanulás támogatása a tartalom és nyelv integrált tanulásának (CLIL) megközelítésével az alsó tagozatos angolórán
1320-1340 Bernáth András The Little Red Hen: A Fable in Teacher Training
1340-1400 Tóth Sándor Attila

KÉP – SZÖVEG – LATINITÁS
Tudósok, festők emblematikus arcképe 16–18. századi portrégyűjteményekben latin dicsérő versekkel 

1400-1440 Fülöp Zoltán Ottó Édes élmények Bécsben, avagy a csokoládé kulturális reprezentációja a Heindl Schokomuseum-ban
1440-1500 Szerb Katalin, Szántóri Patrícia 15-18 éves diákok étkezési szokásai, középpontban a zöldség és gyümölcs fogyasztás
1500-1520 Kávészünet
1520-1540 Huszár-Samu Nóra Az olvasási fluencia vizsgálatának kérdései az általános iskola alsó tagozatán
1540-1600 Zalay Szabolcs Nobel-díjak nyomában
1600-1620 Horváth Réka Pozitivitás a pedagógiában: a pozitív pedagógia főbb jellemzőinek bemutatása
1620-1640 Bakonyiné Kovács Bea A tudományos kommunikáció

III. Pedagógusképzés (idegen nyelvű) szekció
Szekcióvezető: dr. sc. Plavac Morana
Helyszín: A épület 65-ös terem

1020-1040 Vendi Franc Fonološka svjesnost kao prediktor školskoga uspjeha u višim razredima osnovne škole
1040-1100 Krunoslav Mikulan Hrvatski i višejezični tekst na zajedničkim austro-ugarskim i mađarskim novčanicama 1800.-1946.
1100-1120 Đuro Blažeka Prijedlog koncepcije izrade rječnika poljoprivrednog nazivlja u međimurskom dijalektu
1120-1140 Tea Horvatić Learning English with eTwinning
1140-1200 Vladimir Legac, Katarina Šinjori Dvojezičnost hrvatskih Rusina i njihovi stavovi prema stranim jezicima i učenju stranih jezik 
1200-1230 Szendvicsebéd
1230-1240 Matea Jančić, Draženko Tomić Poszterbemutató*: Feminizacija odgojno-obrazovnog sustava iz filozofsko-odgojne perspektive
1240-1300 Jasna Sego WHAT INTERRUPTS "THE CHASE"? Content and stylistic features of commercial discourse in the break  of the popular quiz
1300-1320 Miljenko Hajdarović Artificial intelligence as a new tool in teaching History
1320-1340 Sanja Milić, Vlado Simeunović Efekti samoprocjene nastavničkih kompetencija
1340-1400 Draženko Tomić

Medicinsko-etičko propitivanje spolnosti u mladenaštvu prema Glasniku HKLD-a / Medical-ethical review of youth sexuality according to the Journal CCMS

1400-1440 Sanja Opsenica, Slađana Miljenović Burnout syndrome at work among primary and secondary school teachers
1440-1500 Anica Bilić Poetska klimatologija u sonetu Jesenje veče Antuna Gustava Matoša / Poetic Climatology in the Sonnet Jesenje veče by Antun Gustav Matoš
1500-1520 Kávészünet
1520-1540 Mihaela Blažeka Draganić Transformacija biblijske priče o Suzani u Marulića i Vetranovića
1540-1600 Čipanj Banja Rene Početnice Ivana Mihalovića kao (ne)nositeljice jezičnih promjena pri kraju 19. i u prvim desetljećima 20. stoljeća
1600-1620 Ana-Marija Posavec Reprezentacija prognaničkih iskustava u romanu Hotel Zagorje Ivane Bodrožić
1620-1640 Morana Plavac Putovanje Dunavom

* Poszterbemutató – Matea Jančić és Draženko Tomić, Zágrábi Egyetem, Pedagógusképző Kar: Az oktatási rendszer elnőiesedése filozófiai és oktatási szempontból
Egyes munkák „férfi munkának” minősülnek: építőipari munkák, szállítás, bányászat, nehéz fizikai munkák. A "női munkák" azok, amelyek nagyobb pontosságot igényelnek: finom kézimunka, háziasszonyi teendők, egészségügyi és szociális ellátás. A tanári pálya elnőiesedése a 19. században kezdődött és ma is tart. Itt a feminizáció a nők nagyobb részvételét jelenti a munkavégzésben. A Horvát Nemzeti Statisztikai Hivatal (2022) adatai szerint az oktatási rendszerben foglalkoztatottak között ötből négy nő. A nők magasabb aránya az oktatási rendszerben nem számszerű egyensúly kérdése, magában rejti a diákok és a tanárok fejlődésének a lehetőségét. A stratégiai megközelítés és az átgondolt tanterv olyan oktatási rendszert tervezhet, amely támogatja az egyenlőséget, a sokszínűséget és a toleranciát. A poszter egy szakdolgozó hallgató és konzulensének közös munkája.

Utolsó módosítás időpontja

2023. november 13.