Szakértelem, gyakorlat és életre szóló kapcsolatok 1870 óta.

Magyar Tudomány Ünnepe 2023

logó

PROGRAM (magyarul)

PROGRAMME (english)

Program- és Absztraktfüzet

Danubius Noster

A bajai Eötvös József Főiskola és a Magyar Pedagógiai Társaság Bács-Kiskun Megyei Tagozata a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából konferenciát szervez 2023. november 15-én, melyre tisztelettel várja előadók és résztvevők jelentkezését. Rendezvényünkkel kapcsolódunk a Magyar Tudományos Akadémia által minden évben megrendezett Magyar Tudomány Ünnepe programsorozathoz.

Konferenciánkon lehetőséget biztosítunk hazai és külföldi oktatók tudományos, szakmai eredményeinek bemutatására: délelőttre felkért előadókkal plenáris ülést, délutánra szekcióelőadásokat tervezünk. A tematikusan szervezett szekciókban 15 perces előadások tartására, majd 5 perc vitára lesz mód – erre várjuk tisztelettel előadók jelentkezését az EJF négy alapszakjához (tanító, óvodapedagógus, csecsemő- és kisgyermeknevelő, gazdálkodási és menedzsment) kapcsolódó tudományterületek képviselői közül. A konferenciát igény szerint bővítjük poszter szekcióval, workshoppal vagy kerekasztal-beszélgetéssel.

Az előadások nyelve magyar, német, angol, horvát vagy szerb. Az előadások írott, lektorált változatát az EJF Danubius Noster c. folyóiratában jelentetjük meg 2024-ben.

A konferencia regisztrációs díja az előadóknak 7.000,- Ft.

A regisztrációs díj tartalmazza a konferencián való szekcióelőadás/poszterbemutatás lehetőségét, a tanulmány lektorálását, megjelentetését. Minden résztvevőnek büfévendéglátást biztosítunk.

A regisztrációs díjat a 10025004-01427439-00000000 számlaszámra kérjük 2023. november 8. napjáig átutalni. A közlemény rovatba kérjük beírni a résztvevő nevét. A regisztrációs díjról a számlát a konferencia napján lehet átvenni. Számlázáshoz szükséges adatokat az online jelentkezési lapon kell megadni.

Kapcsolattartó adminisztrátor Kocsis Adrienn (e-mail: kocsis.adrienn@ejf.hu, telefonszám: +36 20 283 4552).

Határidők

 • Előadók jelentkezése, absztrakt feltöltése: 2023. október 18.
 • Előadók értesítése az előadás elfogadásáról: 2023. november 3.
 • Regisztrációs díj befizetése: 2023. november 8.
 • Program, szekcióbeosztások elkészítése: 2023. november 10.
 • Előadások magyar nyelvű írott változatának feltöltése: 2023. december 15.
 • Előadások idegen nyelvű írott változatának feltöltése: 2024. január 31.
 • Nem előadó résztvevők ingyenes regisztrációja: 2023. november 10.

A konferencia szervezői

 • dr. Szilágyiné dr. Szinger Ibolya az EJF rektora;
 • dr. Paska Mihály az EJF kancellárja;
 • Bakonyiné dr. Kovács Bea általános rektorhelyettes, az EJF Tudományos Bizottságának elnöke;
 • dr. Tóth Sándor Attila az EJF Tudományos Bizottságának tagja, a DN szerkesztője;
 • dr. Kiss Zoltán EJF Pedagógusképző Intézet igazgatója;
 • dr. Szőcs Krisztina EJF Nemzetiségi és Idegen Nyelvi Intézet igazgatója;
 • dr. Póla Péter EJF Gazdálkodási Intézet igazgatója;
 • dr. Kanizsai Mária főiskolai tanár, pályázati projektfelelős;
 • dr. Bordás Sándor a DN főszerkesztője;
 • Kocsis Adrienn EJF Nemzetiségi és Idegen Nyelvi Intézet előadója, a konferencia kapcsolattartója;
 • Balázs Gábor informatikus;
 • Taskovicsné Simity Mária gazdasági igazgató;
 • Nagy-Czirok Anita pályázati referens;
 • Gyurkity Anikó pályázati ügyintéző;
 • Kecskés Nóra kommunikációs referens.

Parkolási lehetőség
A gépkocsival érkezőknek a rendezvény ideje alatt parkolási lehetőséget biztosítunk a főiskola udvarán, a parkolóhelyek korlátozott számban állnak rendelkezésre. Megközelítés a Kolozsvár utca felől. 
További javasolt helyszínek a környező utcákban: Kolozsvár utca, Kassa utca, Szabadka utca, Bácska tér stb. Parkolási díjat nem kell fizetni.

Szállás
Szálláslehetőséget szívesen ajánlunk, Kocsis Adrienn kereshető a következő e-mail címen vagy telefonszámon: kocsis.adrienn@ejf.hu , 00 36 20 283 4552.


Eötvös József College organized on the occasion of Celebration of Hungarian Science

Eötvös József College and Bács-Kiskun County Section of Hungarian Pedagogical Association in Baja is organizing a conference on the occasion of the Celebration of Hungarian Science on 15 November 2023, for which presenters and participants are welcome to apply. With our event we are connecting to the Celebration of Hungarian Science annual program series organized by the Hungarian Academy of Sciences.

At our conference we provide an opportunity for scholars from Hungary and abroad to present their scientific results: we plan a plenary session in the morning with invited speakers and section presentations in the afternoon. In the thematically organized sessions, 15-minute lectures will be held, followed by a 5-minute debate – for this, we kindly welcome the application of speakers from among the representatives of the four disciplines related to the four basic areas of EJF (teacher, kindergarten teacher, infant and early childhood education, economics and management). The conference can be expanded with a poster section, workshop or roundtable discussion on request. The language of the presentations is Hungarian, German, English, Croatian or Serbian. The written, peer-reviewed versions of the presentations will be published in the EJF journal Danubius Noster in 2024.

Conference registration fee for presenters: 7 000 HUF

Presentation/poster presentation, proofreading and publication of the essay, catering (buffet) are included in the fee.

Registration fee should be transferred till 8th November 2023. to the following account: 10025004-01427439-00000000. Please, state your name in the announcement of the transfer. Attendants will receive their invoice on the day of the conference. Invoice data should be specified in the online registration form. 

Contact person: Kocsis Adrienn (e-mail: kocsis.adrienn@ejf.hu, tel.: 0036 20 2834 552).

Deadlines

 • Registration of presenters and uploading of abstract: 18th October 2023.
 • Announcing presenters about the acceptance of their abstracts: 3rd November 2023.
 • Payment of registration fee till: 8th November 2023.
 • Conference programme will be released on: 10th November 2023.
 • The written version (in Hungarian) of the presentations should be uploaded till: 15th December 2023.
 • The written version (in foreign languages) of the presentations should be uploaded till: 31st January 2024.
 • Free registration of non-presenting attendees till: 10th November 2023.

Organizers of the conference

 • Dr. Ibolya Szilágyi-Szinger, Rector of the EJC;
 • Dr. Mihály Paska; Chancellor of the EJC
 • Dr. Bea Bakonyi-Kovács, Vice-Rector General, Chair of the Scientific Committee of the EJC;
 • Dr. Attila Sándor Tóth, member of the EJC Scientific Committee, editor of the DN;
 • Dr. Zoltán Kiss, Director of the EJC Teacher Training Institute;
 • Dr. Krisztina Szőcs, Director of the EJC Institute of Nationalities and Foreign Languages;
 • Dr. Péter Póla, Director of the EJC Institute of Business and Management Sciences;
 • Dr. Mária Kanizsai, College Professor, Project Officer for the call for proposals;
 • Dr. Sándor Bordás, Editor-in-Chief of DN;
 • Adrienn Kocsis, officer at the EJC Institute of Nationalities and Foreign Languages, contact person of the conference;
 • Gábor Balázs, IT specialist;
 • Mária Taskovics-Simity, Financial Director;
 • Anita Nagy-Czirok, Applicatons Officer;
 • Anikó Gyurkity, Applications administrator;
 • Nóra Kecskés, Communications Officer.

Parking facilities  
For those who arrive by car parking will be provided in the courtyard of the college during the event, parking spaces are available in a limited number. Access from Kolozsvár Street. 
Other suggestions for parking in the neighbourhood: Kolozsvár Street, Kassa Street, Szabadka Street, Bácska Square, etc. There is no parking fee.  

Accomodation 
We are happy to help you with suggestions regarding booking accommodation, Adrienn Kocsis can be contacted at the following e-mail address or phone number: kocsis.adrienn@ejf.hu , 00 36 20 283 4552. 

MTÜ logó szlogennel - angol

Utolsó módosítás időpontja

2023. november 15.