Szakértelem, gyakorlat és életre szóló kapcsolatok 1870 óta.

Zöld Út, nyelvvizsga információ

Zöld Út nyelvizsgarendszer logója

Szaknyelvi jelleg

A vizsga azt méri, hogy a vizsgázó szaknyelvi kommunikációs helyzetekben (szóban és írásban) milyen szinten képes a nyelvet használni. A szaknyelvi vizsga alapját tehát azok a kommunikációs helyzetek, szándékok és feladatok határozzák meg, amelyekbe a vizsgázók várhatóan kerülhetnek. A szaknyelvi kompetencia a négy fő nyelvi készség (olvasott szöveg értése, hallott szöveg értése, íráskészség és beszédkészség) segítségével valósul meg.

A vizsga felépítése

A vizsga minden része szaknyelvi, amely szintenként eltérő módon, mérési okokból két helyen (az olvasott és a hallott szöveg értésénél) kiegészül környezeti és környezetvédelmi tematikájú közös feladattal.

A vizsga sikeressége

A vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó összességében 60%-ot teljesít, miközben minden mért részkészségből (olvasott szöveg értése, hallott szöveg értése, íráskészség, beszédkészség) eléri minimum a 40%-ot.

Bizonyítvány

A bizonyítvány két nyelven tartalmazza a sikeres vizsga KER (Közös Európai Referenciakeret) szerinti szintjét (B1 = alapfok, B2 = középfok, C1 = felsőfok) és a szaknyelvet.

Szaknyelvek és vizsgaszintek

Szaknyelvek

  1. Gazdálkodási menedzsment szaknyelv (+ közös, környezeti és környezetvédelmi rész)
  2. Agrár- és környezettudományi szaknyelv (+ közös, környezeti és környezetvédelmi rész)
  3. Műszaki szaknyelv (+ közös, környezeti és környezetvédelmi rész)

A vizsga nyelvei

  • angol
  • német
  • francia (csak gazdálkodási menedzsment és agrár- és környezettudományi szaknyelvekből)

Vizsgaszintek

  • alapfok (B1)
  • középfok (B2)
  • felsõfok (C1)

A Zöld Út vizsga szaknyelvhasználati szintjeinek leírása a KER (Közös Európai Referenciakeret) ajánlása szerint:

Felsőfok
Mesterfokú nyelvhasználó alsó sávja
C1
Saját szakterületén és az ahhoz kapcsolódó általános helyzetekben jól meg tud érteni különböző típusú, hosszabb és igényesebb szövegeket, és a jelentésárnyalatokat is érzékeli. Pontosan, folyamatosan, összefüggően és spontán módon tudja magát kifejezni, anélkül, hogy túl sokszor keresnie kellene a kifejezéseket. A szakterminológiát és az általános szaknyelvi lexikát pontosan használja. A nyelvet rugalmasan tudja használni tanulás, munkavégzés és az ahhoz kapcsolódó társalgás céljaira. Világos, jól szerkesztett szöveget tud alkotni összetettebb témákban is, alkalmazva a megfelelő műfaj sajátosságait.
Középfok
Önálló nyelvhasználó felsõ sávja
B2
Meg tudja érteni az összetettebb konkrét vagy elvont témájú, szakterületéhez kapcsolódó szövegek fő gondolatmenetét és fontosabb információit, beleértve a szakterületének megfelelő szakmai vagy általános munkahelyi társalgást is. Olyan szintű folyamatos interakcióra képes, hogy az anyanyelvű beszéd-partnere számára nem megterhelő. A szakterminológiát és az általános szaknyelvi lexikát megfelelően használja. Világos, részletes szöveget tud alkotni a szakterületén gyakori műfajokban, alkalmazva azok sajátosságait. Képes kifejteni véleményét szakmai jellegű témákról úgy, hogy ki tudja fejteni az előnyöket és hátrányokat.
Alapfok
Önálló nyelvhasználó alsó sávja
B1
Megérti a világos, standard szövegek főbb információit, amelyek ismert, szakmai vagy ahhoz kapcsolódó, általános témákról szólnak, és amelyek gyakori kommunikációs helyzetekre jellemzőek. El tudja intézni a legtöbb, egyszerű, szakmai vagy általános nyelvhasználatot igénylő feladatot, pl. egy külföldi utazás során. A szakterminológiát és az általános szaknyelvi lexikát elfogadhatóan használja. Egyszerű, folyamatos szöveget tud alkotni ismerős, szakterületével összefüggő témában. Le tudja írni munkakörét, szakterületét, véleményét, terveit, ambícióit indoklással, és egyszerűbb eseményeket, okukkal együtt.

Jelentkezési feltételek, fontosabb tudnivalók

A vizsgára a 14. év betöltése után lehet jelentkezni, állampolgárságra való tekintet nélkül. A jelentkezés az internetes hálózaton keresztül történik,a mindenkori megadott jelentkezési/pótjelentkezési határidőig. Jelentkezéskor illetve pótjelentkezéskor a jelentkező azonosító lapot kap, amelyet ki kell nyomtatni, mert nélküle sem az írásbeli, sem a szóbeli vizsgán nem vehet részt. A jelentkezés csak akkor érvényes, ha a vizsgadíjat a számlán megjelölt fizetési határidőre a megadott e-mail címre küldött előzetes számla alapján átutalással kiegyenlíti. A VIZSGÁZÓNAK A VIZSGA MEGKEZDÉSE ELŐTT ÉRVÉNYES SZEMÉLYI IGAZOLVÁNNYAL, ÚJ TÍPUSÚ VEZETŐI ENGEDÉLLYEL VAGY ÚTLEVÉLLEL KELL IGAZOLNIA SZEMÉLYAZONOSSÁGÁT. A JELENTKEZÉS ÉRVÉNYESSÉGÉT A KINYOMTATOTT AZONOSÍTÓ LAPPAL KELL IGAZOLNI. A vizsgázó a saját vizsgaidőpontjait a "Vizsgabeosztások" menüpont alatt kérdezheti le. A megadott írásbeli és labor időpontok előtt 30 perccel kell megjelenni Nyelvvizsgára jelentkezés a www.zoldut.szie.hu oldalon lehetséges.