Szakértelem, gyakorlat és életre szóló kapcsolatok 1870 óta.

Zöld Út, nyelvvizsga információ

Zöld Út nyelvizsgarendszer logója

Szaknyelvi jelleg

A vizsga azt méri, hogy a vizsgázó szaknyelvi kommunikációs helyzetekben (szóban és írásban) milyen szinten képes a nyelvet használni. A szaknyelvi vizsga alapját tehát azok a kommunikációs helyzetek, szándékok és feladatok határozzák meg, amelyekbe a vizsgázók várhatóan kerülhetnek. A szaknyelvi kompetencia a négy fő nyelvi készség (olvasott szöveg értése, hallott szöveg értése, íráskészség és beszédkészség) segítségével valósul meg.

A vizsga felépítése

A vizsga minden része szaknyelvi, amely szintenként eltérő módon, mérési okokból két helyen (az olvasott és a hallott szöveg értésénél) kiegészül környezeti és környezetvédelmi tematikájú közös feladattal.

A vizsga sikeressége

A komplex vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó összességében 60%-ot teljesít, miközben minden mért részkészségből (olvasott szöveg értése, hallott szöveg értése, íráskészség, beszédkészség) eléri minimum a 40%-ot. A vizsga félig sikeres, ha a vizsgázó csak az írásbeli vagy csak a szóbeli vizsgán éri el a 60%-ot, figyelembe véve itt is a 40%-os részkészségenkénti minimumot.

Bizonyítvány

A bizonyítvány két nyelven tartalmazza a sikeres vizsga KER (Közös Európai Referenciakeret) szerinti szintjét (B1 = alapfok, B2 = középfok, C1 = felsőfok) és a szaknyelvet.

Szaknyelvek és vizsgaszintek

Szaknyelvek

 1. Gazdálkodási menedzsment szaknyelv (+ közös, környezeti és környezetvédelmi rész)
 2. Agrár- és környezettudományi szaknyelv (+ közös, környezeti és környezetvédelmi rész)
 3. Műszaki szaknyelv (+ közös, környezeti és környezetvédelmi rész)

A vizsga nyelvei

 • angol
 • német
 • francia (csak gazdálkodási menedzsment és agrár- és környezettudományi szaknyelvekből)

Vizsgaszintek

 • alapfok (B1)
 • középfok (B2)
 • felsõfok (C1)

A Zöld Út vizsga szaknyelvhasználati szintjeinek leírása a KER (Közös Európai Referenciakeret) ajánlása szerint:

Felsőfok
Mesterfokú nyelvhasználó alsó sávja
C1
Saját szakterületén és az ahhoz kapcsolódó általános helyzetekben jól meg tud érteni különböző típusú, hosszabb és igényesebb szövegeket, és a jelentésárnyalatokat is érzékeli. Pontosan, folyamatosan, összefüggően és spontán módon tudja magát kifejezni, anélkül, hogy túl sokszor keresnie kellene a kifejezéseket. A szakterminológiát és az általános szaknyelvi lexikát pontosan használja. A nyelvet rugalmasan tudja használni tanulás, munkavégzés és az ahhoz kapcsolódó társalgás céljaira. Világos, jól szerkesztett szöveget tud alkotni összetettebb témákban is, alkalmazva a megfelelő műfaj sajátosságait.
Középfok
Önálló nyelvhasználó felsõ sávja
B2
Meg tudja érteni az összetettebb konkrét vagy elvont témájú, szakterületéhez kapcsolódó szövegek fő gondolatmenetét és fontosabb információit, beleértve a szakterületének megfelelő szakmai vagy általános munkahelyi társalgást is. Olyan szintű folyamatos interakcióra képes, hogy az anyanyelvű beszéd-partnere számára nem megterhelő. A szakterminológiát és az általános szaknyelvi lexikát megfelelően használja. Világos, részletes szöveget tud alkotni a szakterületén gyakori műfajokban, alkalmazva azok sajátosságait. Képes kifejteni véleményét szakmai jellegű témákról úgy, hogy ki tudja fejteni az előnyöket és hátrányokat.
Alapfok
Önálló nyelvhasználó alsó sávja
B1
Megérti a világos, standard szövegek főbb információit, amelyek ismert, szakmai vagy ahhoz kapcsolódó, általános témákról szólnak, és amelyek gyakori kommunikációs helyzetekre jellemzőek. El tudja intézni a legtöbb, egyszerű, szakmai vagy általános nyelvhasználatot igénylő feladatot, pl. egy külföldi utazás során. A szakterminológiát és az általános szaknyelvi lexikát elfogadhatóan használja. Egyszerű, folyamatos szöveget tud alkotni ismerős, szakterületével összefüggő témában. Le tudja írni munkakörét, szakterületét, véleményét, terveit, ambícióit indoklással, és egyszerűbb eseményeket, okukkal együtt.

Jelentkezés nyelvvizsgára

Nyelvvizsga ügyeit kényelmesen intézheti online, a LEO nyelvvizsga ügyviteli rendszer vizsgázói felületén. A bejelentkezést követően:

 • jelentkezhet nyelvvizsgára,
 • ellenőrizheti és módosíthatja adatait,
 • kérelmeket nyújthat be (pl. lemondás, felülvizsgálat, betekintés),
 • megtekintheti vizsgabeosztását,
 • megtekintheti vizsgaeredményét,
 • és intézheti pénzügyeit, kezelheti számláit.

Jelentkezés

Jelentkezni mindig az aktuális vizsgaidőszakra lehet. A vizsgajelentkezés a jelentkezési határidő előtt kb. 2 héttel nyílik meg. A jelentkezési határidő után még 4 napig van lehetőség pótjelentkezést leadni. A mindenkori díjak mértéke az Aktuális díjak menüpont alatt tekinthető meg. A jelentkezésre vonatkozó szabályokat a Vizsgaszabályzat 1.§  tartalmazza. Amennyiben Ön fogyatékkal él, és speciális kérelmet szeretne benyújtani, kérjük készítse elő a jelentkezés megkezdése előtt a szükséges papírokat pdf. formátumban.

Adatmódosítás

A jelentkezéskor megadott adatait és nyilatkozatait legkésőbb a jelentkezési, illetve pótjelentkezési határidő napján éjfélig módosíthatja. Ezután az Oktatási Hivatallal adategyeztetés történik, az adatok érvényesítésre kerülnek, szükség esetén lejavítódnak. Érvényesített adat nem módosítható. Adatok lejavítódása abban az esetben fordulhat elő, ha a jelentkezési lapon tévesen adott meg valamit, vagy a személyes adataiban a jelentkezés után változás történt (pl. házasság miatt névváltozás), és a személyes adatok érvényesítése során az Oktatási Hivatal a megadott adatokat felülírta.

Vizsgabeosztás

Vizsgabeosztásait a vizsgaidőszak kezdete előtt 2 héttel kérdezheti le. A kiírt időpontok nem módosíthatók, mivel az írásbeli és a hallás utáni értés vizsga fix napon és időpontban kerül megrendezésre az egész országban, a szóbeli időpontok pedig vizsgázónként egyéniek.

Vizsgalemondás

A vizsga lemondására a vizsgaidőszak első napját megelőző munkanap éjfélig van lehetőség, indoklás nélkül, vagy a vizsgaidőszak utolsó napját követő első munkanap éjfélig, kizárólag igazolással együtt (pl. utazási, orvosi igazolás illetve egyéb, a Vizsgaközponttal egyeztetett igazolás), és csak abban az esetben, ha a vizsgáit nem kezdte meg. A Vizsgaközpont a befizetett vizsgadíj 50%-át téríti vissza mindkét esetben, melynek átfutási ideje kb. 30 nap. Komplex jelentkezés esetén részvizsga lemondására nincs lehetőség. A lemondásra vonatkozó szabályokat a Vizsgaszabályzat 8.§ tartalmazza.
 

Utolsó módosítás időpontja

2022. április 26.