Szakértelem, gyakorlat és életre szóló kapcsolatok 1870 óta.

Borszéki Szabolcsné Gábris Virág

Beosztás
Tanársegéd (Eötvös József Főiskola, Pedagógusképző Intézet)
Szoba
"A" épület 60-as szoba (Baja, Szegedi út 2.)
Végzettség és szakképzettség
 •   2009 PhD-abszolutórium a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar,

 Oktatás és Társadalom Doktori Iskola Nevelésszociológia Programjában

 • 2002 Pedagógus szakvizsga az Eötvös József Főiskola Pedagógiai Fakultásán
 • 2000 Pedagógia szakos tanári oklevél (egyetemi szintű kiegészítő alapképzésen, a pedagógia tanár szak keretében iskolaelemzés és iskolafejlesztés specializációval) a Pécsi Tudományegyetem a JPTE jogutód intézménye Bölcsészettudományi Karán
 • 1998 Sportedző végzettség (torna sportágban) a Magyar Testnevelési Egyetem
 • 1996 Óvodapedagógus oklevél a Benedek Elek Óvóképző Főiskolán
Oktatott tárgyak
 • Magatartászavar
 • A pszichikus fejlődés zavarai (érzelem- és magatartásfejlődés)
 • Nevelésszociológia
 • Tehetség, tehetséggondozás gyakorlati kérdései
 • Neveléstörténet és alternatív pedagógia
 • Pedagógiai alapismeretek
 • Általános pedagógia és didaktika (Neveléselmélet)
 • Óvoda-iskola átmenet
 • Pedagógia
 • Szociális munka alapjai
 • Differenciáló pedagógia
 • 4-8 éves gyermekek részképességproblémáinak feltárása és korrekciója
 • Hiperaktivítás
 • Óvodapedagógia I.; II.
 • Az ifjúsági tanácsadás módszertana
 • Bábjáték alapjai és módszertana
 • Játékpedagógia és módszertana I.; II.
 • Kisgyermekkor pedagógiája
 • Ritmikus mozgás – énekes játék
 • Gyógypedagógiai ismeretek és korai korrekció
 • Integrált nevelést igénylő csoportok I- II.
 • Integráció elmélete és gyakorlata
 • A korai fejlesztés elmélete és gyakorlata
 • Pedagógiai diagnosztika
Nyelvtudás
Német – önálló nyelvhasználó ; angol – alapszintű nyelvhasználó