Szakértelem, gyakorlat és életre szóló kapcsolatok 1870 óta.

EINLADUNG zur XXVII. Sommerakademie 2019

für Deutschlehrer/Innen und Kindergartenpädagogen/Innen an Nationalitäteneinrichtungen

Termin: 25. - 27. Juni 2019 (von Dienstag 9:00 bis Donnerstag 16:00)

weiter

Manzné dr. Jäger Mónika PhD

Beosztás
Főiskolai tanár (Eötvös József Főiskola, Nemzetiségi és Idegen Nyelvi Intézet)
Szoba
"B" épület 15-ös szoba (6500 Baja, Szegedi út 2.)
Végzettség és szakképzettség

Német-magyar szakos általános iskolai tanár PTE, 1984

Német szakos középiskolai tanár, JATE, 1992

Tudományos fokozat
PhD (Alkalmazott Nyelvészeti Doktori Program) 2006.
Az értekezés címe
Primäre sprachliche Sozialisation und Sprachgebrauch mehrsprachiger Kinder ungarndeutscher Herkunft in Südungarn. Eine empirische soziolinguistische Erhebung zur Mehrsprachigkeit der deutschen Minderheit im frühen Kindesalter. Pécsi Tudományegyetem

(Német származású többnyelvű gyermekek elsődleges nyelvi szocializációja és nyelvhaszná-lata Dél-Magyarországon. Empírikus szociolingvisztikai kutatás a német kisebbség korai gyermekkori többnyelvűségéről)
Oktatott tárgyak

Óvodapedagógus szakon

  • Német szaknyelv
  • Nemzetiségi óvodai foglalkozások módszertana és gyakorlata (Német)
  • Német irodalom, nemzetiségi irodalom, gyermekirodalom módszertana
Nyelvtudás
Német felsőfok, angol alapfok