Szakértelem, gyakorlat és életre szóló kapcsolatok 1870 óta.

A XI. Tantárgy-pedagógiai Nemzetközi Tudományos Konferencia programja

Időpont: 2024. április 10-11. 
Helyszín: Eötvös József Főiskola (6500 Baja, Szegedi út 2.)
A/88. terem

Április 10. (szerda)

900-1000 Regisztráció

Helyszín: A/88. terem
1000-1030
A konferenciát megnyitja: dr. Szilágyiné dr. Szinger Ibolya, az Eötvös József Főiskola rektora
Köszöntőt mond: 
dr. Varga-Bajusz Veronika, felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár; a konferencia fővédnöke és
dr. Maruzsa Zoltán, köznevelési államtitkár.

1030-1045 A főiskola kórusának és hallgatóinak zenei műsora

1045-1215 Plenáris előadások
1045-1130 Prof. dr. Józsa Krisztián, egyetemi tanár (Szegedi Tudományegyetem, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem): Iskolakezdés  Tények. Sikerek? Kudarcok?
1130-1215 Prof. dr. Csíkos Csaba, egyetemi tanár (Szegedi Tudományegyetem): Vizuális reprezentációk szerepe a matematikai gondolkodás fejlődésében

Helyszín: C épület
1215-1300 Büfé (C épület Aula)
1300-1400 Szekció-előadások (15 perc előadás, 5 perc vita)
1400-1440 Büfé (C épület Aula)
1440-1600 Szekció-előadások (15 perc előadás, 5 perc vita)

1730-1830 Kurátori tárlatvezetés a Kortárs Galériában
                  Kelemen Áron sajtófotós Kontextus nélkül című kiállítását bemutatja dr. Marczin István kurátor.
1830          Vacsora a Malom Étteremben (6500 Baja, Szegedi út 19.)

Április 11. (csütörtök)

900-1030   Városnézés (Találkozó: C épület Aula)
1000-1040 Büfé (C épület Aula)
1040-1200 Szekció-előadások (15 perc előadás, 5 perc vita)
1140-1220 Büfé (C épület Aula)

SZEKCIÓK ÁPRILIS 10-ÉN:

I. Művészeti nevelés és oktatás    
Szekcióvezetők: 
1300-1400 Szabó Norbert
1440-1600 Tóth Sándor Attila
Helyszín: C/47.        

1300-1320 Tormáné Kiss Bernadett – Józsa Krisztián Motiváció az ének-zene tanórán a nemzetközi kutatások alapján
1320-1340 Škiljević Ljubo Bela Bartok's music in the curriculum for primary schools in Bosnia and Herzegovina
1340-1400 Szabó Norbert – Nagyné Árgány Brigitta  A melódia- és ritmusközlés fejlettségi szintjének vizsgálata az elsőéves csecsemő- és kisgyermeknevelő, óvodapedagógus és tanító alapszakos hallgatók körében
1400-1440 Büfé
1440-1500 Lehoczky Mária Magdolna A zenei és a vallásos nevelés kapcsolódási pontjai Kiss Áron munkásságában
1500-1520 Szabó Áron Bronz és beton transzformációja a kortárs képzőművészetben és a művészeti oktatásban
1520-1540 Tóth Sándor Attila A görög-római mitológia tanítása képzőművészeti alkotások segítségével
1540-1600 F. Orosz Sára Kreativitás és versenyszellem – Vizuális művészeti pályázatok az alapfokú művészeti oktatásban 6 és 14 év között

II. Anyanyelvi nevelés, tantárgy-pedagógia
Szekcióvezetők: 
1300-1400 Bakonyiné Kovács Bea    
1440-1600 Bence Erika
Helyszín: C/4.

1300-1320 Bence Erika – Ispánovics Csapó Julianna Új értelmezési modellek az irodalomoktatásban (Az aktuális vajdasági gyakorlat)
1320-1340 Bordás Sándor „Kiefett a fogam, / kiefett kövépen, / nem tudok moft szotyolávni, / se befélni fépen.” – Hangzó formák és nyelvjáték a mai magyar gyermeklírában
1340-1400 Pogány Csilla Az Együgyű Misó c. mese jelképekbe kódolt titkos üzenete
1400-1440 Büfé
1440-1500 Huszár-Samu Nóra A Reciprok Tanítási Módszer osztálytermi gyakorlata: a proximális-zóna jelenléte a tanórai interakciókban
1500-1520 Bakonyiné Kovács Bea „Á, bé, cé, dé, rajtam kezdé…” Az olvasástanítás tankönyvfüggetlen algoritmusa
1520-1540 Ladányi Éva A helyesírás-tanítás jelentősége és céljai a tanítóképzésben

III. Pedagógia
Szekcióvezetők: 
1300-1400 Bencéné Fekete Anikó Andrea
1440-1540 Pap Ferenc            
Helyszín: C/48.

1300-1320 Pap Ferenc – Szetey Szabolcs – Lehoczky Mária Magdolna – Fehér Ágota Erkölcsi nevelés a tehetséggondozás szolgálatában
1320-1340 Fehér Ágota A gyermeki érdeklődés és az intuitív-beleélő módszer szerepe a tehetséggondozásban
1340-1400 Borszéki Szabolcsné Gábris Virág Szerepvállalás a tehetséggondozásban
1400-1440 Büfé
1440-1500 Bencéné Fekete Anikó Andrea – Bence-Kiss Krisztina Tanító szakos hallgatók összefüggő gyakorlatának tapasztalatai a mentorok véleménye alapján
1500-1520 Orsós Anna A tanítóképzésbe újonnan belépő hallgatók inkluzivitása

IV. Pedagógia, pszichológia
Szekcióvezetők:    
1300-1400 Miklós Ágnes Kata    
1440-1600 Horák Rita    
Helyszín: C/39.

1300-1320 Miklós Ágnes Kata A "Bábkészítés" tantárgy jelentősége a 21. századi óvodapedagógus-képzésben
1320-1340 Takácsné Szabó Melinda Játéktevékenységekbe ágyazott logikai-matematikai tehetséggondozás az óvodai nevelésben
1340-1400 Horák Rita – Grabovac Beáta – Major Lenke – Samu János  Projektoktatás az elmúlt öt év tükrében
1400-1440 Büfé
1440-1500 Szabó Anita Óvodapedagógusok elhivatottságának változásai 20 év távlatában
1500-1520 Tripo Johanna – Kovács Tünde Zita A humánerőforrás digitális felkészültségét befolyásoló tényezők az Európai Unió tagállamaiban
1520-1540 Kolip Heléna A fejlődés dokumentálásának többszörös intelligenciák alapú lehetősége a bölcsődében
1540-1600 Babity Mária Nehézségek és esélyek – amikor nevelésbe vett (gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő) gyermek érkezik a bölcsődébe, óvodába, iskolába

V. Pedagógia és metodika  horvát nyelvű szekció
Szekcióvezető: Plavac Morana
Helyszín: C/42.            

1300-1320 Bijuković Maršić Mirta Čitanje književnosti i razvoj empatije
1320-1340 Ljubac Mec Danijela – Zlatarević Vesna  Izazovi u suvremenom obrazovanju
1340-1400 Ilić Ivona – Majstorić Ines – Varga Rahaela  Sustavna podrška u usvajanju mađarskoga kao prvog jezika: slučaj vertikalne prohodnosti u hrvatskome obrazovnom sustavu

VI. Matematikai nevelés, tantárgy-pedagógia            
Szekcióvezetők: 
1300-1400 Debrenti Edith
1440-1600 Kónya Eszter
Helyszín: C/49.

1300-1320 Szabó Ildikó – Nemes Wéber Zsófia Játékos matematika Dienes játékok bevonásával a DISCO+ projekt keretében
1320-1340 Bella Hajnal Annamária Játszva tanulás Poliuniverzummal
1340-1400 Buzogány Ágota  Szabadtéri tevékenységek a matematikai készségek fejlesztésére
1400-1440 Büfé
1440-1500 Zentai Gabriella – Józsa Krisztián A rendszerezőképesség tantárgyi tartalomba ágyazott fejlesztése harmadik és negyedik osztályban
1500-1520 Debrenti Edith Egy logikai műveleteket mérő vizsgálat eredményeiről
1520-1540 Stankov Gordana – Babcsányi-Tóth Gabriella The potential of roleplays using concrete and visual representations in teaching the notion of function
1540-1600 Szilágyiné Szinger Ibolya – Kónya Eszter Kisiskolások problémaalkotási próbálkozásai

VII. Nyelvpedagógia            
Szekcióvezető: Szőcs Krisztina
Helyszín: C/35.

1300-1320 Sebestyén Krisztina Familiencharakteristik von den Deutsch- oder Englischlernenden in den Grundschulen
1320-1340 Fajt Balázs - Bellók Bernadett Hibajavítás az idegennyelv-órán: középiskolások hibajavítási preferenciái
1340-1400 Sándor Eszter Az üzleti felsőoktatásban tanuló hallgatók felkészítése az angol nyelv közvetítőnyelvi használatára: a szaknyelvtanárok véleménye és gyakorlata

VIII. Pszichológia és sporttudomány        
Szekcióvezető: Kiss Zoltán
Helyszín: C/51.

1300-1320 Cserné Adermann Gizella Az oktatói elvárások szerepe a tanítási-tanulási módszerek megválasztásában
1320-1340 Katzenmajer-Pump Luca – Kiss Zoltán A perfekcionizmus és a sport kapcsolata serdülő diákok körében
1340-1400 Dely-Pálinkás Anikó – Keresztes Noémi Versengés és konfliktuskezelés jellegzetességei: vizsgálat testnevelésórán és a versenysportban
1400-1440 Büfé
1440-1500 Kiss Zoltán – Katzenmajer-Pump Luca Sportoló és nem sportoló serdülők mentális egészségének összehasonlítása

IX. Gazdaságtudomány        
Szekcióvezetők: 
1300-1400 Szász Erzsébet
1440-1620 Póla Péter    
Helyszín: C/34.

1300-1320 Gubán Gyula - Kadocsa László Tantárgypedagógia a mérnöktanárképzésben
1320-1340 Szász Erzsébet A számviteli oktatás etikai kihívásai
1340-1400 Pajrok Andor – Szilágyiné Szinger Ibolya Az online oktatás eredményessége a kvantitatív tantárgyak körében
1400-1440 Büfé
1440-1500 Rácz Márk Az egykori marxizmus-leninizmus oktatásának módszertani kérdései
1500-1520 Orova Balázs – Rikovics Fanni Komoly játék – üzleti szimulációk az oktatásban
1520-1620 Orova Balázs – Szűcsné Tóth Zsuzsanna

WORKSHOP: Komoly játék  üzleti szimulációk az oktatásban

Helyszín: A/6.

SZEKCIÓK ÁPRILIS 11-ÉN:

III. Pedagógia
Szekcióvezető: Patocskai Mária
Helyszín: C/48.

1040-1100 Gilányi Magdolna Rajzolt fotográfia mint történeti forrás  Turi Lilla: Amire emlékszem
1100-1120 Dávid János A komposztálás felhasználása a hulladékcsökkentés és az anyagkörforgás tanításában
1120-1140 Szántóné Tóth Hajnalka A tanító szakos hallgatók vélekedése a képzésben lévő természettudományos kurzusokról
1140-1200 Győrfi Tamás – Patocskai Mária – Pajrok Andor – Tóthová Tarová Éva – Jaruska László Pedagógus- és gazdaságtudományi képzésben résztvevő hallgatók logikai készségeinek nemzetközi összehasonlító vizsgálata

IV. Pedagógia, pszichológia
Szekcióvezető: Lehmann Miklós
Helyszín: C/39.

1040-1100 Somogyi Tímea Dadogó gyermekek ellátása, terápiái
1100-1120 Györe Géza – Kubinger-Pillmann Judit – Bognár Amália  A 3. és 4. évfolyamos tanulóknak készült Digitális kultúra tankönyvek feladatainak elemzése szövegértési aspektusból
1120-1140 Jakab Natália A tanulói diverzitás figyelembevételének lehetőségei a digitális világban
1140-1200 Lehmann Miklós Társas kompetencia a mesterséges intelligencia alkalmazásához

V. Pedagógia és metodika - horvát nyelvű szekció
Szekcióvezető: Bockovac Tímea
Helyszín: C/42.

1040-1100 Bockovac Tímea – Sabolić Valentina Utjecaj mađarskog jezika na gramatičke vještine učenika dvojezičnih hrvatsko-mađarskih škola 
1100-1120 Jurčević Zorica Korelacijsko-umjetničke mogućnosti Nazorove pjesme Cvrčak
1120-1140 Plavac Morana O prijevodu jedne bajke na mađarski jezik

VII. Nyelvpedagógia            
Szekcióvezető: Zalay Szabolcs
Helyszín: C/35.

1040-1100 Zalay Szabolcs The introduction of the concept and metodology of the Universal Pedagogical Index (UPI)
1100-1120 Szőcs Krisztina Young learners and autonomy support in language learning
1120-1140 Simon Krisztián Assessing vocabulary development possibilities and students’ perceived usefulness using TED talks in a first-year language skills development course 

IX. Gazdaságtudomány        
Szekcióvezető: Nemeskéri Zsolt
Helyszín: C/34.

1040-1100 Zádori Iván – Nemeskéri Zsolt  Környezeti nevelés és fenntarthatóság a felsőoktatásban
1100-1120 Keresnyei Krisztina Érzelmi intelligencia fejlesztésének lehetőségei a gazdasági képzésben résztvevőknél
1120-1140 Sramó András Szakrális geometria – a látás tudománya
1140-1200 Póla Péter Pénzügyi tudatosság oktatási lehetőségei a középiskolákban 

Utolsó módosítás időpontja

2024. április 09.