Szakértelem, gyakorlat és életre szóló kapcsolatok 1870 óta.

ÁLLÁSHIRDETÉS - Az EJF pályázatot hirdet belső ellenőrzési vezető munkakör betöltésére

Az Eötvös József Főiskola pályázatot hirdet belső ellenőrzési vezető beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: 2024. július 15. - 2029. július 14.

Munkavégzés helye: Eötvös József Főiskola, Baja

A belső ellenőrzési vezető feladatai

 • A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 22. §-ában foglalt belső ellenőrzési vezetői feladatok, valamint a 21. §-ában foglalt belső ellenőrzési feladatok ellátása, így különösen:
  • a belső ellenőrzési kézikönyv jogszabályban előírt időközönkénti aktualizálása;
  • a kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai és éves ellenőrzési tervek összeállítása, jóváhagyás után a tervek végrehajtása, valamint azok megvalósításának nyomon követése;
  • éves ellenőrzési jelentés összeállítása;
  • a belső ellenőrzések nyilvántartásának, az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről, a dokumentumok és az adatok biztonságos tárolásáról való gondoskodás;
  • a vonatkozó jogszabályok, a nemzetközi belső ellenőrzési standardok, a módszertani útmutatók és a Belső Ellenőrzési Kézikönyv szerinti belső ellenőrzések elvégzése, az ellenőrzések jogszabályi és Belső Ellenőrzési Könyvben foglaltak szerinti dokumentálása;
  • a belső kontrollrendszer működésének és jogszabályi megfelelésének vizsgálata, elemzése, értékelése, javaslattétel a belső kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében;
  • szabályszerűségi-, pénzügyi-, rendszer-, teljesítmény-, és informatikai ellenőrzések lefolytatása - a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapítások, értékelések és javaslatok jelentésbe foglalása;
  • tanácsadói tevékenység ellátása.

Illetmény megállapítása: a hatályos közalkalmazotti törvény (a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény) rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek

 • Főiskola/egyetem, szakirányú végzettség a 28/2011. (VIII.3.)NGM rendelet 1/A. § előírása szerint;
 • legalább ötéves szakmai gyakorlat a 370/2011. (XII:31.) Korm. rendelet 15. § (3) előírása alapján.
 • Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 70. § (4) bekezdésében előírtak szerinti regisztráció vagy kérelem benyújtása.
 • AZ ÁBPE- továbbképzés I. képzés sikeres elvégzése, majd legalább kétévente egy alkalommal – ÁBPE- továbbképzés II: - Belső ellenőrök részére képzésben részvétel és vizsgakötelezettség sikeres teljesítése (28/2011. (VIII.3.) MGM rendelet 7. §).
 • Felhasználói szintű számítógépes ismeret.
 • Büntetlen előélet.
 • Cselekvőképesség.
 • Magyar állampolgárság.
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásának vállalása.

Előnyt jelent:

 • felsőoktatás területén szerzett belső ellenőrzési egység vezetői tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz;
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget, tanúsító okiratok hiteles másolata; vagy a Főiskola számára bemutatott eredeti dokumentumok egyszerű másolata; 
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány;
 • írásos nyilatkozat arról, hogy a pályázó anyagába a döntési folyamatban résztvevő személyek betekinthetnek;
 • írásos nyilatkozat a vagyonnyilatkozat tételről.

A pályázat elbírálásának módja

A belső ellenőrt – a pályázat elbírálása utána – a kancellár bízza meg.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2024. július 15.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2024. június 26.    
A pályázat elbírálásának határideje: 2024. július 5.

A pályázat benyújtásának módja

Személyesen vagy postai úton az Eötvös József Főiskola címére kérjük megküldeni (6500 Baja, Szegedi út 2.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PSZ00132-3/2024, valamint a munkakör megnevezését: belső ellenőrzési vezető.

Sikertelen pályázat esetén a pályázati dokumentumok visszaküldésének határideje az elbírálást követő 30. nap.
A személyes adatok kezelésére vonatkozó adatkezelési tájékoztató az ejf.hu/adatvédelem oldalon érhető el.

A pályázat kiírás további közzétételének helye:
https://kozszolgallas.ksz.gov.hu/
https://ejf.hu/

Dr. Paska Mihály
kancellár