Szakértelem, gyakorlat és életre szóló kapcsolatok 1870 óta.

Felméréseinkről

Felméréseink során egy 2013-ban kifejlesztett, 2014-ben továbbfejlesztett on-line lekérdező rendszert használunk. Kidolgozása során az volt a cél, hogy a felméréseinket végzőknek minimális mennyiségű saját adatot kelljen beírnia, és pontosan azokat az információkat lássa, amelyek rájuk vonatkoznak Ebből következik, hogy a válaszadóknak esetleg különböző számú kérdőív-oldal jelenik meg.      
      
Az adatokat a Neptun-rendszer alapján állítjuk össze, így előfordulhat, hogy valakiről téves információ jelenik meg a Neptun-rendszer nem megfelelő naprakészsége miatt.     

Adatkezelési tájékoztató az oktatói munka hallgatói véleményezése (OMHV) tárgyában

(1) Az Eötvös József Főiskola az OMHV-ét a Minőségbiztosítási Kézikönyv 5. melléklete alapján hajtja végre. Ez tartalmazza a felméréshez kapcsolódó felelősségi és jogköröket.
(2) A felmérés során a hallgatók személyes adatait – név, e-mail cím, adott félévben felvett tárgyak kódja és neve – a Neptun rendszerből kerülnek átvételre, így ezen adatok kezelésére az ottani szabályok a mérvadók.
(3) A felmérés következetes végrehajtásához egyedi azonosító kódot generálunk, amely kizárólagosan egy adott félév értékelésében kerül felhasználásra. Ezzel biztosítjuk, hogy csak a jogosultak és csak egyszer hajthassák végre a véleményezést. Ez a kód biztosítja, hogy a hallgatónak csak a felvett tárgyakra vonatkozóan kell az értékelést megtenni, és nem kell a tárgyakat kiválasztani, illetve kódjukat megadni.
(4) Mivel az OMHV törvényi kötelezettség, így figyelemmel kell kísérnünk a felmérés sikerességét. Értékelhető felmérés biztosítása érdekében követnünk kell a kitöltési arányt, és annak alacsony volta esetén ismételt felszólítást küldünk.
(5) Sem a felmérést végrehajtókról, sem a mulasztókról nem készül jelentés.
(6) Válaszait személyes adataitól külön kezeljük. Ennek következtében válaszainak módosítására nincs lehetőség. Továbbadásra csak összesített adatok kerülnek, amelyekből a válaszadók és válaszaik nem kideríthetőek.
(7) Feldolgozás után az adatbázis törlésre kerül.