Szakértelem, gyakorlat és életre szóló kapcsolatok 1870 óta.

Felmérések

Felmérésekkel követjük nyomon a minőségbiztosítási rendszerünk működését, a főiskola polgárainak teljesítményét és elégedettségét.
Rendszeresen végzett méréseink a következők: oktatás hallgatói véleményezése; alkalmazotti elégedettség mérése; diplomás pályakövető rendszer (külön a hallgatók és a már végzettek mérése); záróvizsgázó hallgatói elégedettség mérése; oktatók tudományos, sport- és művészeti tevékenységének mérése. A felmérések szabályzatait és a kérdőíveket a Minőségbiztosítási Kézikönyv (https://ejf.hu/mir) mellékletei tartalmazzák.

Oktatás hallgatói véleményezése

A véleményezés kiterjed az oktatás valamennyi lényeges tartalmi elemére és módszertani kérdésére, például az oktatott tárgyak tartalmára, az oktatási segédanyagokra, a számonkérés módjára, a követelményekre, az oktató felkészültségére, tudásközvetítő képességére, segítőkészségére.
A véleményezés félévenként, a szemeszter utolsó három hetében történik, és a főiskola valamennyi hallgatója részt vesz benne.

Adatkezelési tájékoztató az oktatói munka hallgatói véleményezése (OMHV) tárgyában

Alkalmazotti elégedettség mérése

Az elégedettségmérés célja megismerni a főiskola minden alkalmazottjának a főiskolával szembeni elvárásait, kimutatni az elvárások és a megvalósulás közötti különbségeket, valamint figyelemmel követni az elvárások és az elégedettség időbeli változását.
Az alkalmazotti elégedettség mérésére háromévente kerül sor.

Diplomás Pályakövető Rendszer

A Diplomás Pályakövető Rendszer részletes leírása a következő linken található: https://ejf.hu/mir/diplomas-palyakoveto-rendszer

Záróvizsgázó hallgatói elégedettség mérése

A mérés célja a képzés befejezésének végén megismerni a Főiskola hallgatóinak a főiskolával szembeni globális elvárásait, kimutatni az elvárások és a megvalósulás közötti különbségeket, valamint figyelemmel követni az elvárások és az elégedettség változásának időbeli alakulását. 
A mérésre minden, legalább öt főt érintő záróvizsgán sor kerül.

Oktatók tudományos, sport- és művészeti tevékenységének mérése

A Tudományos Bizottság irányításával minden naptári év elején felmérjük oktatóink előző évi tudományos, sport- és művészeti tevékenységét. A felmérés kitér az oktatók közéleti szerepvállalására is.