Szakértelem, gyakorlat és életre szóló kapcsolatok 1870 óta.

Pedagógusképző Intézet

Az intézet a hagyományokra alapozva, a folyamatos megújulás jegyében a közoktatási igényeknek megfelelő képzési kínálattal, magas szakmai minőségben végzi felsőfokú pedagógiai szakemberek: tanítók, óvodapedagógusok, csecsemő- és kisgyermeknevelők alapképzését és gyakorló pedagógusok szakirányú továbbképzését, akik korszerű pedagógiai ismeretekkel és hatékony módszertani felkészültséggel, kreatív stratégiákkal képesek ellátni az általános iskolai oktatás, az óvodai és bölcsődei nevelés feladatait, gyarapítják a gyermekek tudását, segítik képességeik és személyiségük sokoldalú fejlődését.

A Pedagógusképző Intézet önálló egységként az Eötvös József Főiskola 2013. évi szervezeti átalakulásával jött létre. Tevékenysége a korábbi Neveléstudományi Kar magas színvonalú oktatási, tudományos és közéleti munkásságán alapul, amit a Nemzetiségi és Idegen Nyelvi Intézettel szoros együttműködésben a jövőben is hasonló eredményességgel a szakma kívánalmainak megfelelően kívánunk végezni. Célunk az 1870-ben alapított, nagy hagyományú bajai pedagógusképzés folytatása az Eötvös József Főiskolán. A Pedagógusképző Intézet működése meghatározó Baja város és a Dél-alföldi régió oktatási életében, az intézet szakmai, tudományos értékei hozzájárulnak a magyar felsőoktatás egészéhez.

BŐVEBBEN

 

KÉPEK

Utolsó módosítás időpontja

2017. október 19.