Szakértelem, gyakorlat és életre szóló kapcsolatok 1870 óta.

Az EJF képzési infrastruktúrájának fejlesztése

Projekt azonosító
RRF-2.1.2-21-2022-00025
Kedvezményezett neve
Eötvös József Főiskola
Szerződött támogatás összege
502 113 550Ft
Támogatás mértéke
100%
A projekt tervezett befejezési dátuma
A projekt tartalmának bemutatása

Európai Unióval elszámolható összköltségre jutó támogatás (Ft) (HEE) 395 365 000 Ft
Hazai költségvetésből biztosított, EU felé nem elszámolható támogatás (Ft) 106 748 550 Ft

 

Az Eötvös József Főiskola versenyképességének fokozása érdekében a modern kor elvárásainak megfelelő, az intézmény átfogó, komplex fejlesztését tűzte ki maga elé, összhangban az intézmény elfogadott IFT dokumentumával, a jövőbe mutató gyakorlat orientált képzésének infrastrukturális- és készségfejlesztő feltételeinek fejlesztése révén. Jelen projekt célja erre alapozva az Eötvös József Főiskola oktatással kapcsolatos infrastruktúrájának energiahatékony, fenntartható fejlesztése annak érdekében, hogy a tudásalapú társadalom és gazdaság követelményeinek megfelelő, európai értelemben véve is versenyképes szolgáltatásokat legyen képes nyújtani.

A projekt segítségével új hallgatói terek alakulnak ki, kerülnek felújításra, jelentős energetikai hatékonyságnövelése mellett, az ÜHG kibocsátás csökkenését (30%-ot meghaladó́ csökkenés) eredményezve. A komplex fejlesztés célja tehát a képzési helyszínek energetikai és infrastrukturális feltételinek javítása a strukturális átalakítás következtében 2017.02.01.-el végbement jogutódlás miatt bekövetkezett állapot rendezésének utolsó lépéseként.

Az Eötvös József Főiskola Szabadka utcai ingatlanának felújítása és a tartalmi és humánerőforrás fejlesztési célok kiszolgálása hozzájárul a Fokozatváltás a felsőoktatásban c. stratégia megvalósításához, modern környezetet és feltételeket teremtve.

A fenti cél elérését az Eötvös József Főiskola Szabadka utcai kampuszának infrastrukturális fejlesztésén felül, amely épület energetikai felújítást takar (B tevékenység), a komplex, átfogó stratégiai fejlesztés további területeinek megvalósításához forrásbevonás szükséges, hogy az oktatási eszközfejlesztés, digitális átállás támogatás (C tevékenység), valamint tartalom és szolgáltatás fejlesztések (D tevékenység) megvalósulhassanak, ezzel erősítve az intézmény gyakorlat orientált szemléletét.

A fejlesztés szakmai tartalma röviden

Az EJF kampuszán belül áll a “B” épület, mely évtizedek óta nem lett felújítva, csak korlátozottan tudja betölteni funkcióját, az üzemeltetési költsége magas, energetikailag elavult, nem felel meg a mai kor infrastrukturális elvárásainak jelentősen rontva ezzel az intézmény versenyképességét a felsőoktatási területen. Összhangban a Főiskola intézményfejlesztési elképzeléseivel, a gyakorlati oktatási feltételek mennyiségi és minőségi feltételeit megteremtve szükséges egy energiahatékony “B” épület átépítése, felújítása, modernizációja (B tevékenység), a vezeték nélküli hálózat és informatikai infrastruktúra felújítása. Jelen projekt keretein a B épület teljes energetikai megújítása megvalósulhat, hiszen a teljes épület egész egysége alkot egy energetikai egységet, energetikai megújítása csak így értelmezhető az előírt követelményeknek megfelelően. Az 1628,5 m2 fűtött alapterületű, megújult épület helyet tud biztosítani gyakorlati oktatási helyeken felül egy új Pedagógiai kreatív kutatóműhelynek is, emellett hallgatói szolgáltatásoknak is helyet biztosít a digitális átálláshoz kapcsolódó képességfejlesztésekhez, a nemzetköziesítési tevékenység támogatásaként.

Az alábbi területeinek megvalósításához további forrásbevonás szükséges, nem képezik a jelenlegi projekt részét:

2022.04.01. napján kelt támogatói döntése alapján a RRF-2.1.2-21-2022- 00025 számú támogatási kérelem csökkentett összköltséggel és feltétellel került támogatásra: a költségcsökkentés során a projekt C- oktatási képzésfejlesztés, informatikai infrastruktúra és  eszközbeszerzés, és D - szolgáltatás fejlesztés tevékenységei a projekt támogatható tevékenységei közül kiemelésre kerültek költségcsökkentés keretében és kizárólag a B - tevékenység költségelemei maradtak a projekt elszámolható költségei között.

RRF - tájékoztató tábla
Projekt menedzsment
Projekt menedzser
Nagy-Czirok Anita
Szakmai vezető
Király Ferenc
Pénzügyi vezető
Taskovicsné Simity Mária