Szakértelem, gyakorlat és életre szóló kapcsolatok 1870 óta.

A tudományos diákköri munka múltja  az Eötvös József Főiskolán

A diákköri munka célja a tehetséges hallgatók bevonása a tudományos kutató munkába, a tudományos érdeklődés és módszertani felkészültség kialakulásának és fejlődésének segítése. 


A fentiek érdekében a szakokon korábban oktató kollégák által kialakított tevékenységeket folytatjuk, illetve egészítjük ki újabbakkal.

Az oktatók tudományos munkája, a Neveléstudományi Kar kutatási tevékenysége keretet jelent a hallgatói tudományos munkához.
A szerteágazó kutatásokat az alábbi főbb irányok jellemzik:
˗pedagógiai-pszichológiai témák kutatása, amelyek egy része elméleti, másik része inkább alkalmazott (az integrált nevelés kérdései, részképesség-problémák kezelése, az értő olvasás fejlesztésének kezdő szakaszáról és pedagógiai feladatairól, kisiskolák pedagógiai problémái, pedagógia történeti kutatások) (Dr. Sztanáné dr. Babics Edit, Dr. Bíró Violetta, Dr. Hárs György Péter, Borszéki Szabolcsné Gábris Virág)
˗romológiai kutatások (nyelvi hátrány, a felzárkóztatás pedagógiai problémái, az interkulturális nevelés kérdései (Dr. Sári Szilvia)
˗nyelvi-kommunikációs és irodalmi kutatások (a pedagógus nyelvi magatartása, tantermi kommunikáció, az írásbeli nyelvhasználat egyes kérdései, (kortárs szerzők életművének kutatása, irodalmi motívum-vizsgálatok stb.) (Dr. Tóth Sándor Attila, Dr. Bordás Sándor, Dr. Kanizsai Mária)
-nemzetiségi és néprajzi kutatások (kisgyermekkori kétnyelvűség és pedagógiai problémái, az iskola szerepe és feladatai az identitástudat erősítésében, a hazai német kisebbség nyelvhasználatának jellemzői stb. (Manzné dr. Jäger Mónika, Dr. Kanizsai Mária)
˗az egyes szaktárgyak oktatásához kapcsolódó témák (a környezeti nevelés időszerű feladatai, a kombinatív gondolkodás fejlesztése, a zenei ízlés vizsgálata, környezetünk kultúrája, stb.) (Dr. Szilágyiné dr. Szinger Ibolya, Dr. Patocskai Mária, Dr. Kosóczky Tamás, Dr. Horváth Csaba Árpád)
˗az idegennyelvi oktatás időszerű kérdései (férfiak és nők nyelvtanulási szokásai, nyelvoktatási modellek az EU-ban és adaptálási lehetőségeik, a kéttannyelvű oktatás kérdései stb.), (Dr. Manz Adelheid, Manzné dr. Jäger Mónika)
˗a tanítók, óvodapedagógusok néprajzi témájú kutatásai (gyermekjátékok, a hagyományátadás változó formái, a néprajztanítás lehetőségei a helyi tantervekben, a néprajz egyéniségvizsgálati módszereinek alkalmazása a paraszti kultúra környezetében) (Manzné dr. Jäger Mónika, Dr. Kanizsai Mária)
Az elmúlt évek kutatási törekvéseit, tendenciáját a figyelemnek a gyakorlati tevékenységre történő fókuszálása jellemzi.

Adatok az 1970-es évektől állnak rendelkezésre, melyek folyamatos, élénk diákköri tevékenységet igazolnak (lásd: a neveléstudományi képzési terület TDK eredményei 1977-tól táblázatot).  
A diákköri munkát több éven keresztül eredményesen segítő oktatókat az OTDK Tanácsa az országos rendezvényeket követően elismerésben részesíti.

Intézményünkből Dr. Sztanáné dr. Babics Edit Mestertanár cím és Fáy András Díj elismerésben részesült 1998-ben, 2002-ben Dr. Sztanáné dr. Babics Edit és Raicsné dr. Horváth Anikó Tudással Magyarországért Jubileumi Emlékplakettet vehetett át.

Dr. Sztanáné dr. Babics Edit
  ny. főiskolai tanár 
    Baja, 2010