Szakértelem, gyakorlat és életre szóló kapcsolatok 1870 óta.

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖR

A neveléstudományi képzési területen fontos kérdésnek tekintjük a hallgatók tehetséggondozását. Ennek egyik formája a tudományos diákköri tevékenység.

Az elmúlt években jelentősen fellendült diákköri tevékenységet intézeti keretekben is folytatni szeretnénk. A Pedagógusképző Intézet és a Nemzetiségi és Idegen Nyelvi Intézet közös tudományos diákkört működtet, melyet az Országos Tudományos Diákköri Tanácsnál (OTDT) regisztráltunk. A TDK munka felelőse és kapcsolattartója az OTDT felé Dr. Horváth Csaba Árpád főiskolai docens.

TDK kutatások

A diákkörök az intézetekben öntevékeny csoportként működnek, a hallgatók érdeklődése alapján választott témák és oktatójuk együttes munkája során. A hallgatók a témavezető oktatóktól bevezetést kapnak az érdeklődésüket felkeltő témák tudományos igényű feldolgozásának módszereibe. Megismerik az elméleti és gyakorlati kutatómunka lépéseit, a szakirodalom feldolgozásának, az adatgyűjtés, elemzés és értékelés folyamatát, eredményeik írott és prezentációs megformálásának, valamint a szűkebb és tágabb szakmai közönség előtt való előadásának technikáit. Felkészülésüket nagy szakmai tapasztalattal rendelkező oktatók segítik, akik jelentős tudományos kutatási eredményekkel és publikációkkal rendelkeznek az adott szakterületen. A hallgató-tanár műhelymunka olyan szakmai, emberi kapcsolat, amely hozzájárul ahhoz, hogy a főiskolai hallgatókban kialakuljon a kitartó munka iránti belső igény, megtanulják elfogadni mások szakmai eredményét és véleményét, a szellemi munka és teljesítmény tiszteletére ösztönöz.

Helyi TDK konferenciák

A tudományos kutatómunka eredményeként a hallgatók dolgozatot készítenek, amelyet intézményi minősítő konferencián mutatnak be. A helyi konferencián elhangzó előadásokat oktatói zsűri értékeli és észrevételeivel segíti a további munkát, valamint javaslatot tesz arra, mely dolgozatokat mutassák be az Országos Tudományos Diákköri Konferencián. Főiskolánkon kialakult gyakorlat szerint az őszi és tavaszi félévben is szervezünk helyi TDK konferenciát. Ezen lehetőséget biztosítunk minden hallgatónknak, hogy tudományos igényű kutatómunkája eredményeit bemutassa. Bátorítjuk az érdeklődő hallgatókat, hogy jól sikerült szemináriumi dolgozattal, tantárgyi résztéma feldolgozásával is szerepeljenek, ezzel jártasságot szerezzenek a nyilvános szereplés és prezentációs előadás technikájában, illetve bízunk abban, hogy társaik sikereit látva kedvet kapnak egy-egy téma tudományos igényű elmélyültebb feldolgozásához.

A tudományos diákköri tevékenység intenzitását mutatja, hogy a neveléstudományi képzési területen 2012-2013-ban megtartott helyi TDK konferenciákon 62 előadás hangzott el. A magyar mellett nemzetiségi szakirányú hallgatóink német és horvát nyelvű, valamint romológiai témájú dolgozatokat készítettek. A 2013. évi XXXI. OTDK versenyen 11 hallgató képviselte főiskolánkat, egy II. helyezést és két különdíjat értek el. 2014-ben a tavaszi és őszi a helyi TDK konferenciák után 10 hallgató 8 dolgozattal nevezett a 2015. évi OTDK versenyre. A 2017. évi országos tudományos diákköri konferencián 3 hallgató képviselte főiskolánkat, egy pszichológia és kettő pedig óvodapedagógiai módszertani területen, egyikük német nemzetiségi nyelven írta meg és mutatta be dolgozatát.

Dr. Kanizsai Mária