Szakértelem, gyakorlat és életre szóló kapcsolatok 1870 óta.

Miskolczy Szakkollégium

A Miskolczy Szakkollégium fő feladatköre, olyan interdiszciplináris képzési lehetőségek biztosítása – elsősorban a Tanító, Óvodapedagógus, Csecsemő- és kisgyermeknevelő és Gazdaságtudományi szakok hallgatói számára –, amelyek a tanrendben nem szerepelnek, de a képzési körrel összefüggő témaköröket érintenek. Az Eötvös József Főiskola a sokoldalú képzési rendszerből adódóan a nyitottságra törekszik, így a Szakkollégiumon belül is. A Szakkollégium – regionális helyzetéből adódóan – kiemelt célként kezeli a nemzetiségek – elsősorban horvát, német és cigány – kultúrájának ápolását, tradícióinak megőrzését; a határon túli szakmai és kulturális kapcsolatok megtartását és fejlesztését. A képzések általános törekvése, hogy a társadalom iránt elkötelezett értelmiségi réteget neveljen. A Szakkollégium kiemelt feladata egyúttal a hallgatók tudományos munkájának segítése, valamint a közösségépítés is.

Elérhetőség

Huszár-Samu Nóra - vezető
huszar.nora@ejf.hu

Letölthető dokumentumok

Alapító Okirat

Szervezeti és Működési Szabályzat

Képzési Program

Rendezvények, programok

Új szakkollégiumi előadások

Vörös Zsuzsa: "Oviból suliba", avagy az óvoda-iskola átmenet kérdései

Dr. Kasza Gyula előadása

A tankönyveket tedd a padba! Eszközhasználat és projektmódszer alsó tagozaton

A kapitalista társadalmi gazdasági formáció válságban van. Bírálhatjuk azért, mert ökológiailag nem fenntartható, de kritikusak lehetünk akkor is, ha morális oldalról vizsgáljuk. A növekedés korlátaira már az 1970-es években felhívták a figyelmet a Római Klub különböző jelentései. Aki azt hiszi, hogy véges térben létezik véges növekedés, az vagy bolond vagy közgazdász – szokták mondani, amire a közgazdászoknak illene válaszolni. Mi az oka a jelenleg működő gazdasági modellben tetten érhető növekedési kényszernek? Elképzelhető-e a jólét növekedése a gazdasági növekedés nélkül? Melyek a kapitalizmus pozitív és negatív sajátosságai, megreformálható vagy megdöntendő ez a formáció?

Előadásában ezen kérdésekre keres válaszokat Dr. Póla Péter, s közben könnyen lehet, hogy újabb kérdéseket is megfogalmaznak a hallgatósággal.

A gazdasági növekedés korlátai – lehet-e jólét növekedés nélkül?