Szakértelem, gyakorlat és életre szóló kapcsolatok 1870 óta.

Miskolczy Szakkollégium

A Miskolczy Szakkollégium fő feladatköre, olyan interdiszciplináris képzési lehetőségek biztosítása – elsősorban a Tanító, Óvodapedagógus, Csecsemő- és kisgyermeknevelő és Gazdaságtudományi szakok hallgatói számára –, amelyek a tanrendben nem szerepelnek, de a képzési körrel összefüggő témaköröket érintenek. Az Eötvös József Főiskola a sokoldalú képzési rendszerből adódóan a nyitottságra törekszik, így a Szakkollégiumon belül is. A Szakkollégium – regionális helyzetéből adódóan – kiemelt célként kezeli a nemzetiségek – elsősorban horvát, német és cigány – kultúrájának ápolását, tradícióinak megőrzését; a határon túli szakmai és kulturális kapcsolatok megtartását és fejlesztését. A képzések általános törekvése, hogy a társadalom iránt elkötelezett értelmiségi réteget neveljen. A Szakkollégium kiemelt feladata egyúttal a hallgatók tudományos munkájának segítése, valamint a közösségépítés is.

Elérhetőség

Huszár-Samu Nóra - vezető
huszar.nora@ejf.hu

Kutatások az Eötvös József Főiskolán

A Miskolczy Szakkollégium új, mindenki számára nyitott online előadássorozatot indított, Kutatások az Eötvös József Főiskolán címmel. Az előadók, a főiskola oktatói és kutatói szakterületük legújabb eredményeiről számolnak be, friss tudományos megfigyeléseiket ismertetik.

Tovább

Letölthető dokumentumok

Alapító Okirat

Szervezeti és Működési Szabályzat

Képzési Program

Rendezvények, programok

Eötvös József - a polihisztor és népnevelő

mesemondó verseny

Jeles napok, ünnepi szokások decemberben

Pánczél Zsófia előadása

Vörös Zsuzsa: "Oviból suliba", avagy az óvoda-iskola átmenet kérdései