Szakértelem, gyakorlat és életre szóló kapcsolatok 1870 óta.

Campus Mundi

CAMPUS MUNDI ÖSZTÖNDÍJAK

A Campus Mundi ösztöndíjprogram háromféle ösztöndíjat kínál a világ szinte bármely országába:

  • részképzéshez,
  • szakmai gyakorlathoz,
  • rövid tanulmányúthoz

Pályázatok benyújtására szolgáló felület: https://mundi.scholarship.hu A pályázati dokumentumok elérhetők itt: https://tka.hu/palyazatok/4830/palyazati-dokumentumok#4897

A felület a pályázati adatok megadásán túl a pályázati dokumentumok feltöltésére  és szerződéskötésre is szolgál. A benyújtott pályázatokat a Tempus Közalapítvány munkatársai értékelik a pályázatok beérkezésének sorrendjében. Döntést a Tempus Közalapítvány kuratóriuma hoz várhatóan a pályázatok benyújtásától számított 2 hónapon belül.

Nem nyújtható be pályázat a Külügyminisztérium által utazásra nem javasolt térségekbe történő kiutazáshoz: http://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasra-nem-javasolt-tersegek

A pályázati felület 2021. március 30-án 23:00 óráig, vagy a rendelkezésre álló keretösszeg kimerüléséig elérhető!

A külföldi részképzés időtartama legalább 3 hónap (90 nap) az utazási napokon kívül. Támogatás legfeljebb 5 hónapra nyerhető el. Európán kívüli célország esetén tanévente legfeljebb 5 hónap időtartam támogatható.

A félévi részképzés során a fogadó intézményben legalább 20, egy trimeszter esetén legalább 15 sikeresen teljesített kreditet kell megszereznie a hallgatóknak, amelyet a küldő felsőoktatási intézménynek a hallgató tanulmányaiba be kell számítania.

Külföldi szakmai gyakorlat esetében legfeljebb 3 hónap (minimum 90 nap, az utazási napokon kívül) lehet az időtartam. Abban az esetben pályázható kevesebb, mint 3 hónapnyi időtartam, amennyiben a hallgató külföldi szakmai gyakorlat teljesítéséért itthoni tanulmányaiba beszámítanak 15 kreditet.Európán kívüli célország esetén tanévente legfeljebb 3 hónap időtartam támogatható, és a 15 kredit beszámítása is pályázati feltétel.

Szakmai gyakorlati fogadó hely kereséséhez ajánlott a https://tka.hu/celcsoport/9409/hogyan-keress-szakmai-gyakorlati-helyet -oldal. A szakmai gyakorlatnak legalább heti 30 órás tevékenységnek kell lennie.

Pályázatot benyújtani a mobilitás tervezett kezdő dátuma előtt 3 hónappal javasolt. (Hiánypótlásra nincs lehetőség, a hiányos pályázatok formai hiba miatt automatikusan elutasításra kerülnek.)