Szakértelem, gyakorlat és életre szóló kapcsolatok 1870 óta.

ERASMUS+ az Eötvös József Főiskolán

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ERASMUS+ HALLGATÓI, OKTATÓI ÉS SZEMÉLYZETI MOBILITÁSBAN VALÓ RÉSZVÉTELRE

Az Eötvös József Főiskola pályázatot ír ki a 2023/2024. tanévre mobilitási programban való részvételére. Az ERASMUS+ program keretében Hallgatók (résztanulmányok folytatása, szakmai gyakorlat teljesítése), Oktatók és Adminisztratív személyzet pályázhat külföldi ösztöndíjra.

A pályázati határidők

  • Őszi félvére: május 30.
  • Tavaszi félvére: október 05.

Hallgatói mobilitási pályázat

Személyzeti mobilitás

Esélyegyenlőségi kiegészítő támogatások

A Tempus Közalapítvány és az Eötvös József Főiskola 2022/2023-as vagy 2023/2024-es tanévre mobilitási pályázatot elnyert hallgatók és személyzet Esélyegyenlőségi támogatás (EE) és/vagy Fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók, illetve munkatársak kiegészítő pénzügyi támogatására (SN) pályázati felhívást tesz közzé. Mind az Erasmus+ Esélyegyenlőségi támogatás pályázatok, mind a fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók, munkatársak támogatására a 2023/2024-es tanév tavaszi félévére kiutazók 2023. október 20-i és január 19-i határidővel nyújthatnak be pályázatot.

Pályázati felhívás Esélyegyenlőségi kiegészítő támogatásokra magyar és angol nyelven

Az Esélyegyenlőségi támogatás (EE) célja, hogy a kiegészítő támogatás segítségével egyenlő lehetőséget biztosítson az egészségügyi*, kulturális, társadalmi, gazdasági vagy földrajzi akadályokkal küzdő kiutazó hallgatóknak, hogy részt vehessenek Erasmus+ felsőoktatási mobilitásban. A támogatás a mobilitás valós, teljes időtartamára jár a hallgatónak. 

Pályázati űrlap az Esélyegyenlőségi támogatás (EE) igénylésére magyar és angol nyelven

Fontos tudnivaló! Amennyiben a pályázó a felhívásban felsorolt szempontok közül többre is jogosult, ezt jelölheti, de elegendő csak egyet igazolni a kiegészítő támogatásra való jogosultság megállapításához.
További információk, a pályázati felhívás és egyéb pályázati dokumentumok az Erasmus+ oldalán érhetők el. Link: https://erasmusplusz.hu/erasmus_kiegeszito_tamogatasok_hallgatoknak/ese…

Az új, kibővített esélyegyenlőségi szempontrendszer szerint az egészségügyi akadályokkal küzdők* az Erasmus+ programban részt vevő fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók kiegészítő pénzügyi támogatásának (SN) felhívásában foglaltaknak megfelelően nyújthatnak be pályázatot. A támogatás célja egyenlő esélyt nyújtani a felsőoktatás területén is az egészségügyi akadályokkal küzdő, speciális ellátást igénylő kiutazók számára. A Fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók kiegészítő pénzügyi támogatása (SN) egyidejűleg igényelhető az esélyegyenlőségi támogatással. Fontos, hogy ebben az esetben a támogatást tételesen kell igényelni, és a felhasználást tételesen, számlákkal szükséges igazolni.

Pályázati felhívás fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók, illetve munkatársak kiegészítő pénzügyi támogatására

Pályázati űrlap az SN támogatás igénylésére magyar és angol nyelven:

További információk, a pályázati felhívás és egyéb pályázati dokumentumok az az Erasmus+ oldalán érhetők el. 
Link: https://erasmusplusz.hu/erasmus_kiegeszito_tamogatasok_hallgatoknak/fog…;

Az esélyegyenlőségi kiegészítő támogatás összege

1.    Hallgatói mobilitások

  • Az esélyegyenlőségi kiegészítő támogatás összege az Erasmus+ pályázati útmutatóban meghatározottak szerint tanulmányi célú mobilitás és szakmai gyakorlati mobilitás esetén egyaránt havi 250 euró.
  • Rövid távú hallgatói mobilitás esetén az elnyerhető összeg egyszeri 100 euró (1-14 nap hosszúságú mobilitás esetén) illetve 150 euró (15-30 nap hosszúságú mobilitás esetén), az Erasmus+ alapösztöndíjon felül. 
  • Az „Egészségügyi akadályokkal küzdő” kategóriában:
    • a)    a havi 250 eurót meg nem haladó támogatási igény esetén nem szükséges tételesen igénylés, illetve tételes elszámolás sem szükséges a támogatás felhasználásáról a mobilitás lezárultakor.
    • b)    Abban az esetben, ha a mobilitás megvalósításához havi 250 eurót meghaladó kiegészítő támogatásra van szüksége a hallgatónak, vagy másik esélyegyenlőségi szempont szerint is pályázott, a kiegészítő támogatás csak tételes igényléssel és elszámolással pályázható. Ebben az esetben a pályázati űrlapon a pályázónak tételesen fel kell sorolnia, hogy milyen tételekre mekkora összegű támogatást igényel. A pályázati űrlapon a teljes időtartamra igényelt összegeket kell feltüntetni. Kizárólag olyan tételekre igényelhető támogatást, amelyek szorosan összefüggnek a külföldi tartózkodással. Amennyiben a benyújtott dokumentumok alapján az orvosszakértők által javasolt kiegészítő támogatás összege meghaladja a havi 250 eurót, kizárólag a 250 eurót meghaladó összegről kell tételesen, számlákkal igazolva elszámolnia a kiutazónak. Amennyiben más esélyegyenlőségi szempont szerint is kiegészítő támogatásban részesül a hallgató az orvosszakértők által javasolt teljes összegről tételesen szükséges elszámolnia.

2.    Felsőoktatási munkatársak csak tételes elszámolású SN kiegészítő támogatásra pályázhatnak. Felsőoktatási munkatársak mobilitásának esetén minden esetben az igényelt tételek tételes felsorolására van szükség a pályázat benyújtásakor, és a kiutazónak tételesen számlákkal szükséges igazolnia a teljes megítélt támogatás felhasználását a mobilitás lezárultakkor. 

További információ a Tempus Közalapítvány honlapján olvasható.

Az ERASMUS+ koordinátorok elérhetőségei

Egyéb információt a csapogya.zoltan@ejf.hu és a pajrok.andor@ejf.hu e-mail címen kaphatnak.

Jelentkezési lapokat Csapógya Zoltánnál (A. épület I. emelet, Gazdálkodási Intézet), a Főiskola Nemzetközi Kapcsolatok munkatársánál adhatják le.

Utolsó módosítás időpontja

2023. október 20.