Szakértelem, gyakorlat és életre szóló kapcsolatok 1870 óta.

Knuddelmaus Bibliothek

AltersgruppeKinder ab 6 Monate bis 14 Jahre

Knuddelmaus
Knuddelmaus Bibliothek

Unser Ziel war mit der Gründung und dem ehrenamtlichen Betreiben der Bibliothek, die frühe zweisprachige Erziehung (ungarisch-deutsch) zu Hause, in der Krippe, im Kindergarten und in den ersten zwei Klassen der Grundschule zu unterstützen. Darüber hinaus wollen wir mit Buchspenden, Hilfsmaterialien (Stundenentwürfe, Beschäftigungspläne, Aufgabenblätter) die Qualität des DaF-Unterrichts und des deutschen Nationalitätsunterrichts verbessern.

Wir machen die Kinder Vorort mit der zauberhaften Welt der Bücher und der Bibliothek bekannt, indem wir ihnen vorlesen mit ihnen Hörbücher anhören oder einen Zeichentrickfilm oder Kinderfilm anschauen. Eltern und Pädagogen geben wir Ratschläge zur zweisprachigen Sozialisation: wir zeigen ihnen wie sie deutschsprachige Beschäftigungen mit Büchern planen und durchführen können.

Wir halten für kleine Gruppen (max. 12-15 Kinder) Lesungen mit Beschäftigungen. Während dieser Beschäftigungen fördern wir nicht nur die Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit der Kinder sondern auch die Grobmotorik, die Feinmotorik, die Koordination, den Gleichgewichtssinn, den Sehsinn, den Hörsinn, den Tastsinn, das Lesen und das Schreiben.

Wir bitten Sie vor einem Besuch, per E-Mail einen Termin zu vereinbaren!

Knuddelmaus Könyvtár

A „Knuddelmaus Könyvtár” létrehozásának célja eredetileg a korai magyar-német kétnyelvű nevelés támogatása volt 6 hónapos kortól 8 éves korig. Mivel 2017 tavaszán a könyvtár átvette az osztrák Mc Donald’s 50.000 példányból álló könyvadományát, lehetőség nyílt a korcsoport kiszélesítésére és az általános iskolai nyelvelsajátítás módszertani támogatására.

Egy német nyelvű gyermekkönyvtár létrehozását több dolog is indokolta: A könyvtárakban nem találunk német nyelvű könyveket a 8 év alatti korosztály számára. A gyermekkönyvtárak állománya azok számára megfelelő, akik már folyékonyan tudnak olvasni. A 8 év alatti gyermekeknek és szüleiknek ezért nem nyílik lehetőségük arra, hogy megismerkedjenek azzal a színes palettával, amit a könyvpiac kínál a beszédfejlődés támogatása, az idegen-nyelvelsajátítása és az idegen nyelvű szövegek olvasásának tanulása területén. A „Knuddelmaus Könyvtárban” a szülők segítséget kapnak. A könyvtár fontos szerepet tölt be a magyarországi németek nyelvi asszimilációjának lassításában. Hiszen a könyvek segítségével minimálisra csökkenthető a magyar jövevényszavak használata. Ezáltal a szülők is magabiztosabbá válnak. Mivel a könyvtárnak az Eötvös József Főiskola (Baja) Nemzetiségi és Idegen Nyelvi Intézete ad helyet, ezért az óvodapedagógus és tanító hallgatók életszerű helyzetekben ismerkedhetnek meg a kétnyelvű nevelés módszereivel.

A könyvtár a következő feladatokat látja el

  • Bevezetjük már a legkisebbeket is a könyvek színes világába és a könyvtárhasználatba.
  • Szülőknek segítséget nyújtunk a gyermek korának, nemének és érdeklődési körének megfelelő olvasmány kiválasztásában.
  • Bölcsődei, óvodai és általános iskolás csoportok számára nyelvi foglalkozásokat szervezünk, felolvasásokkal ill. olvasás gyakorlással egybekötve, az iskolákat német nyelvű könyvekkel és hozzájuk kapcsolódó módszertani segédletekkel, valamint hasznos tanácsokkal látjuk el. A módszertani segédleteket bárki megtekintheti és ingyenesen letöltheti.

Látogatás előtt kérjük kérjen időpontot!

"Knuddelmaus" Library

The aim of establishing the ‘Knuddelmaus’ Library’ is the early bilingual (Hungarian-German) nurturing from 6 month to 8 years olds.  As in the spring of 2017 the libtrary received a donation of 50,000 books from Mc Donalds, it was possible to broaden the age group and support methodology and language aquisition at elementary school level.

There were several reasons to establish a Geman children’s library:  in libraries we do not really find German language books suitable for the under eight year olds, children’s libraries are usually only adequate for those that already read fluently.  This is why children under the age of eight and their parents do not have the opportunity to get acquainted with the colourful palette that is on offer at the book markets in the fields of aiding speech development, acquiring a foreign language, and the reading of foreign texts.  In the ‘Knuddelmaus’ library parents find help,  In addition the library helps the important role of slowing down the language assimilation of Germans in Hungary since with the help of books the use of Hungarian loan-words are minimalized.  This makes parents more confident.  Since this library is located at Eotvos Jozsef College (Baja) Nationality and Foreign Language Institute, the teacher and nursery schools teacher students have the opportunity to get to know the methodology of bilingual education in a realistic setting.

The library provides the following functions: 1. Introduce even the youngest children into the colourful world of  books and the use of the library 2. Provide assistance to parents in the selection of the appropriate reading material according to age, gender and interest 3. Organise language activities with recitals together with reading practice for creche, nursery, and primary school groups. 4. Provide schools with German books as well as methodological books as assistance to these books, in addition provide practical advice.

If you require any further information, please do not hesitate to contact us.

Kontakt, Contact, Kapcsolat

Szettele Katinka - főiskolai oktató
E-mail: knuddelmaus@ejf.hu
Kocsis Adrienn - intézeti előadó (79) 524-624 mellék: 333